Vinteren ved Limfjorden

Vinteren ved Limfjorden og lystfiskeri

Vinteren ved Limfjorden betyder færre fiskearter. Det betyder endda det, at havørrederne er den eneste fiskeart man kan fange. Stort set. Undtagelserne er en skrubbe eller en ålekvabbe her og der.

Træerne er nøgne og ofte ligger vandet stille hen… I det stille vand kan man ofte opleve at se ørrederne jage ens agn og nærmest bule efter den. Det er det jeg elsker ved vinteren…

Der kan både fanges blanke grønlændere, overspringere og farvede havørreder på denne tid. I de mere lavvande områder er grønlænderne ofte at finde. Det samme gør sig gældende for de større standpladsfisk, som har fundet sig et sted med fødeemner og skjul på en og samme tid.

Overspringerne er som altid en tilfældig fangst, som kræver en vis portion held.

Alle fredningsbælterne er typisk gældende for denne tid og kun særfredningerne som ophører i januar er undtagelsen. Læs om fredningsbælterne her: Fredningsbælter…

Nogle få tanglopper, hundestejler, kutling og rejer er at finde i fjorden. Nogle steder sværmer brøsteormene allerede. Det gør de på forskellige tidspunkter, forskellige steder i Limfjorden.

Et problem som går igen ved dette enorme sund, som Limfjorden er – er frostens indvirkning på fiskeriet. I perioder med mere end 14 dages minusgrader, begynder fiskeriet at blive svært. Havørredernes fødeemner forlader det lave vand eller graver sig ned og derfor er der ingen havørreder at finde langs fiskepladserne. I længere perioder med frost endnu, kan man uden tøven blive hjemme hvis man ønsker at fiske for at fange.

Her er nogle eksempler på fiskepladser som er gode om vinteren ved Limfjorden.

Tæt på Egense: Stjernen…

Jegindø: Koffehavn…

Hasseris: Shelteret…

På Mors: Rovvig…

Skive Fjord: Stårup…

Nær Nørresundby: Bouet…

Find mange flere gode vinterpladser her på siden.

Vinteren ved Limfjorden – hvor kan de sølvblanke havørreder fanges?

Da der er tale om vintersæsonen, skal man være heldig at fange en overspringer i sundet. Det kan dog lade sig gøre.

Nørre Uttrup Havørredplads, Bouet og Rærup ligger i en lige linje efter hinanden. Nogle vintre er der en del enorme blankfisk langs strækningen med de 3 fiskepladser.

Grønlænderne er typisk at finde mange steder og ofte også i store stimer. Eksempelvis i Skive Fjord. Læs mere om den her: Skive Fjord…


Forårsfiskeriet er ofte tæt på sublimt. Læs mere om lystfiskeriet efter bl.a. havørreder, sild og hornfisk under den årstid her: Foråret ved Limfjorden…


Vinteren ved Limfjorden er hård, mens smuk. Under isen kan havørrederne gemme sig og lystfiskeren kan med fordel fiske langs den når den bryder.

God fornøjelse.

/Jari – Lystfiskerilimfjorden.dk og Lystfiskeri Danmark