Bouet

En flot havørred fra Bouet ved Limfjorden, fanget af Jari.

Bouet er en af de bedre fiskepladser til fangst af havørred i Limfjorden. Den er også nem at komme til. Fiskepladsen grænser op til 2 andre fiskepladser, nemlig Nørre Uttrup Havørredplads og Rærup.

Ofte er efterårs-fiskeriet og forårs-fiskeriet at foretrække.

Vinteren kan nogle dage byde på spændende fiskeri i den inderste del af strækningen. Sommeren byder nogle dage også på godt fiskeri, især om morgenen og om aftenen. Det dog også muligt at fange fisk midt på dagen i sommersæsonen. Det på grund af den stærke strøm med køligere vand i området. Her skal ofte lange kast udad til.

Bouet er kendt for store havørreder og er altid et besøg værd.

Vand og bundforhold

En meget sandet bund er at se de fleste steder. Men med utrolig mange tangælter, hovedsageligt bestående af ålegræs. Badekar er der også en del af, samt muslingebanker flere steder. Strækningen er generelt rimelig lavvandet, hvor man kan vade langt ud flere steder. Det er dog ikke alle dage, hvor det er nødvendigt, da havørrederne ligeså ofte kan findes inde i det lave vand. Under de rette årstider eller tider på døgnet.

Gennemsnits-dybden er godt 60 cm… I lange kast udad flere steder, kan man fiske over dybder ned til 1,5 til 2 meter.

I kraftig vind fra syd, vest eller øst, kan der være utrolig mange løse tangdele i vandet. Derudover kan vandet under de forhold også let grumse til.

Årstider – fiskearter ved Bouet – Limfjorden

Havørred: Ved Bouet kan man i og for sig fange havørreder året rundt. Som tidligere nævnt, er foråret og efteråret dog at foretrække. De større fisk er ofte flest i perioden.

Man har fordel af at affiske både indad, hen langs strækningen og udad. Havørrederne kan være alle steder. Sildeimitationer og tobisimitationer, uanset om der er tale om blink, kystwoblere eller fluer, tager oftere flere støre fisk end ellers.

Alt i kobber og generelt brune farver, har også sine gode dage, det er op til en selv, at finde ud af hvilke agn der fungerer bedst på dagen. Læs mere om emnet i denne artikel: Sådan kan havørrederne fanges i Limfjorden…

Generelt fanger spinnefiskeren flest fisk på denne fiskeplads, ligesom det også er tilfældet på mange andre fiskepladser. Typisk de dage hvor lange kast er påkrævet. Desuden kan det til tider være svært, at komme helt tæt på fiskene uden at skræmme dem, da fiskepladsen er lavvandet og generelt klarvandet.

Mindstemål for havørred: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter ved Bouet.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linkene for at se hvor du kan parkere: Parkering 1

Link: Parkering 2


Se en fiskeplads nær Bouet: Klik her…