Stjernen

Stjernen er en fiskeplads i sydøst, til fangst af havørred i Limfjorden.

Stjernen er en af de østligste fiskepladser i Limfjorden på sydsiden. Man kan fange havørreder året rundt her, samt hornfisk i sommerhalvåret. Fiskepladsen er let tilgængelig og man kan fiske flere kilometer af strækningen af, til begge sider, uden at møde et fredningsbælte.

Fiskepladsen udmærker sig desuden ved, at man ikke behøver at vadefiske. Man kan fra langt det meste af området fiske fra land. Dog er begge dele muligt.

Naturen er betagende uanset årstid på denne fiskeplads.

Vand og bundforhold

Bundforholdene på fiskepladsen, Stjernen, er varierede. D.v.s. både lækre at se på som lystfisker, men også optimale for havørrederne.

Selve bunden består af lysere sand, men ikke sin lyseste form, som man kender det fra den ydre kyst og strandene på f.eks. Vestkysten. Dybde-variationer i bunden, er at finde overalt i området, hvilket fungerer godt som skjul for både fødeemner, såvel som havørrederne selv.

Store og små sten er også at finde, samt flere forskellige vandplanter/tangplanter.

Man kan endda finde flere forskellige strømforhold, alt ahængigt af, hvor langt man vælger at gå og i hvilken retning.

Man kan både fiske i lavere vand på denne fiskeplads i Limfjorden, samt i det helt dybe vand ned til mere end 3 meter.

Årstider – fiskearter ved Stjernen – Limfjorden

Havørred: Havørrederne kan fanges året rundt på strækningen. Alle årstider kan på sin vis være lige givende, men foråret, sommeren og efteråret, har i de seneste år været bedre og langt mere fangstgivende end om vinteren.

Man kan fange havørreder fra morgen til aften her. Fiskeriet midt på dagen kan være mindst ligeså givtigt, som om morgenen og om aftenen.

Fiskepladsen egener sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri. Dog kan især havørrederne nogle dage være langt fra land og under de dage, når man dem ikke med fluestangen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om en fiskeplads i Limfjorden nær Stjernen: Klik her…