Stårup

Denne havørred er fanget under lystfiskeri i Limfjorden af Jari. Fiskepladsen hedder Stårup.

Stårup er en fiskeplads i Skive Fjord, en fjord i Limfjorden. Pladsen er at finde på østsiden af fjorden og er en af de to bedste fiskepladser til fangst af havørred i området.

Denne lavvandende strækning, gør det besværligt for en begynder at fiske. Man skal gerne kunne fiske i vand fra 60 cm. til 15 cm. Havørrederne følger nemlig ofte agnen med helt ind til kanten før den hugger. Så langt ind, at ryggen til tider er fri af vandet.

Ved almindelig vandstand og højvande, får man mest ud af at fiske fra land, Når der er lavvandet, er der sjældent fisk i det hele taget også selvom man skulle vade ud. Dette er ikke en almindelig fiskeplads, da den ikke ligger i en helt almindelig fjord. Om sommeren er der typisk iltsvind og under vintre med frostgrader, under længere perioder, er det ikke til at drive en havørred op.

Læs mere om det her: Skive Fjord…

Stårup er uhyre stabil i hele vinterhalvåret, hvis der ikke er megen frost og når der er almindelig eller høj vandstand.

Vand og bundforhold

Bunden består af mørkere sand, småsten, få store sten hist og her, samt en del stenrev bestående af mindre sten. Derudover er der en del ålegræs-pletter og bælter.

Man fisker typisk over vand fra 15-60 cm. i dybden. Fra den del af strækningen, som ender ved Bådsgård Vig, kan man kaste over ca. 1 meter helt ude i kastet. Godt 50-60 meter ude.

Der er ingen fredningsbælter ved Stårup. Gå mod højre/nord fra parkeringspladsen. Dette er den bedste del af strækningen. Går man mod venstre/syd, vil der efter ca. 1 km. være en helårsfredning ved Langvad/Dommerby Å.

Årstider – fiskearter ved Stårup – Limfjorden (Skive Fjord)

Havørred: Havørrederne er flest fra ca. midt i september til ca. sidst i maj. Det kan dog ændre sig år efter år, alt afhængigt af, hvor kold vinteren har været, samt hvor tidligt sommeren begynder.

Som tidligere nævnt, er fiskeriet bedst, når vandstanden er normal eller derover.

Til fiskeriet kan man benytte både spinnere med sølv- eller kobberblad, OGP Sillingen og kystwoblere. Alle agn der kan fiskes højt i vandet og som kan fiskes hele vejen ind i det lave vand. Læs mere om Sillingen i denne artikel: Klik her…

Man kan også fange havørrederne ved Stårup med fluestangen. Især brune eller kobberfarvede fluer er velfangende.

Blink eller kystwoblere i rød/sort, brun/hvid eller lyserød/hvid er utrolig effektive i vinterhalvåret. Den sidstnævnte er ofte storfangeren.

Overskyede dage giver generelt flest fisk på pladsen, med få undtagelser.

Mindstemål for havørred: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om en fiskeplads i Limfjorden nær Stårup: Klik her