Rovvig

Rovvig er en glimrende fiskeplads i Limfjorden, hvor der kan fiskes efter den eftertragtede havørred i Limfjorden.

Rovvig er både en vinterplads, efterårsplads, forårsplads og sommerplads i Limfjorden. Kort sagt en helårs-fiskeplads til fangst af havørreder.

En del af vigen er dog omfattet af en halvårsfredning – et fredningsbælte, som ikke må fiskes i. Det fra d. 16. september til den 15. marts. Thorup-Skallerup Bæk er grunden dertil. Læs mere om fredningsbæltet ved at skrive, Rovvig, i søgefeltet, samt se hvor det er: Klik her…

I den yderste del af Rovvig kan der fanges havørreder året rundt, hvorimod man i den inderste del op mod fredningsbæltet, oftest har held med fiskeriet fra sen efterår og frem til det sene forår. Under varme somre kan vandet være for varmt, helt inde i bunden af vigen.

Man får mest ud af at fiske fra land, men i perioder med lavt vand, kan det flere steder være en fordel at vade ud i området.

Vand og bundforhold

Bundforholdene i Rovvig er meget blandede. Stenbund og sandbund, samt en mere mudret og mørkere bund, er alt sammen at finde i vigen. Man finder også muslingebanker, stenrev, badekar og ålegræs-bælter. Nogle steder er der østers sporadisk spredt rundt på bunden.

I kraftig nordenvind, bliver vandet meget grumset i den indre del. I kraftig vind fra vest, nord eller øst, er der mange løse tangdele og grumset vand i den yderste del. Især hvis vinden har stået på i flere dage

Årstider – fiskearter ved Rovvig – Limfjorden

Havørred: Denne fiskeplads i Limfjorden er særdeles god året rundt. Havørrederne er ofte mange og gennemsnitsstørrelsen ligger over mindstemålet. Ofte 5-10 centimeter over eller mere.

Det er oftest en fordel, at fiske fra land langs vestsiden og hele vejen ud til og med yderstrækningen, helt om til Dragstrup Vig. Flere større stenrev er langs strækningen derude, hvor fjordens helt store havørreder ynder at være. Fiskene står typisk tæt under land, eller følger med udefra og helt ind tæt under land før hugget falder.

I de tilfælde at vandstanden er lav, kan man roligt vade ud og lede efter fiskene i den dybere midte af vigen. Rovvig er generelt lavvandet, men har en smule dybde ude i midten.

Havørrederne kan fanges både med flue, blink og kystwoblere. Også bombarda-fiskeren kan have kronede dage via. brugen af bombardaflåd og imitationer af børsteorm, uanset årstid.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Ål: I aftenskumringen og om natten kan man fange ål i vigen. Oftest i den inderste del tæt på å-udløbet. Sommersæsonen er at foretrække.

Fisk fra land og brug ganske almindelige regnorm. Fiskeriet kan i dette tilfælde udføres via. brugen af en prop med knæklys eller et almindeligt forfang, hvor man evt. sætter en klokke på fiskestangen.

Læs om ålenes mindstemål her: Mindstemål…

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering 1
Parkering 2 – når fredningen er ophørt eller man vil gå ud forbi den i den aktive periode: Klik her…


Overnat 2 min. fra denne fiskeplads på: Dragstrup Camping…