Limfjorden nordøst – fiskepladser

Limfjorden nordøst – fiskepladser. Her finder du fiskepladser i Limfjorden øst for Østerby på nordsiden. Fiskepladserne strækker sig inde fra Østerby og ud til Hals.

Fælles for alle de nævnte fiskepladser er, at de egner sig til lystfiskeri efter havørreder og i sommersæsonen, også efter hornfisk.

Beskrivelserne af de forskellige fiskepladser indeholder topsæsoner, parkerings-muligheder, fiskearter og bundforhold.

Langs denne del af Limfjorden, kan man både finde fiskepladser som egner sig til lystfiskeri året rundt, samt nogle som kun egner sig til eksempelvis, sommerhalvåret eller kun vinterhalvåret.

De fleste fiskepladser i denne del af Limfjorden, som er beskrevet her, egner sig til fiskeri efter havørreder året rundt. Dog fisker nogle bedst under sommerhalvåret. Flere af pladserne byder på fiskeri efter fjordens helt store havørreder.

Limfjorden nordøst – fiskepladser, består af  tips og tricks, samt gode retningslinjer, baseret ud fra en dybdegående erfaring med hver fiskeplads på alle årstider, analyser, statistikker og fangster fra hver af disse.

Teksterne er alle skrevet af Jari fra Lystfiskeri Danmark, som er fuldtids-professionel lystfisker og som er vokset op ved Limfjorden.

Ophavsret © www.lystfiskerilimfjorden.dk
Sommerpladsen er den bedste fiskeplads i Limfjorden til fangst af havørred om sommeren. Her ses Kasper Weidick Iversen med en havørred derfra.

Sommerpladsen

Sommerpladsen ved Hals byder på chancen for drømmefisken…

Rærup ved Limfjorden er en god helårsplads til fangst af havørred.

Rærup

Rærup er en fiskeplads i den nordøstlige del af Limfjorden. Pladsen er kendt for godt lystfiskeri efter havørreder og store stimer af hornfisk i sommersæsonen. Fiskepladsen kaster hvert år havørreder af sig over 70...

En flot havørred fra Bouet ved Limfjorden, fanget af Jari.

Bouet

Bouet er en af de bedre fiskepladser til fangst af havørred i Limfjorden. Den er også nem at komme til. Fiskepladsen grænser op til 2 andre fiskepladser, nemlig Nørre Uttrup Havørredplads og Rærup. Ofte...

Elsmavej Møller er en af Limfjordens gode fiskepladser til fangst af havørred.

Elsamvej møller

Elsamvej Møller er den første fiskeplads efter Nordjyllandsværket på østsiden. Man skal ofte 100-200 meter ud fra land og mod sejlrenden, før havørrederne er til at fange. Området er enormt og særdeles lavvandet. Normalt...