Sommerpladsen

Sommerpladsen er den bedste fiskeplads i Limfjorden til fangst af havørred om sommeren. Her ses Kasper Weidick Iversen med en havørred derfra.

Sommerpladsen ved Hals, er en fiskeplads i Limfjorden, som de færreste endnu har besøgt. Dog har arbejdet med denne side, ændret en del på det faktum.

Sommerhalvåret byder på eminent lystfiskeri efter havørreder på denne plads og man kan oftere ende på flere andre pladser i fjorden, rende ind i en stor havørred over 70 og 80 cm. her.

I perioder er der mange havørreder fra 40 – 55 cm. inde i området og selv i sommervarmen under sensommeren, kan der være stimer af havørreder at fange.

Fiskepladsen er nem at komme til, nem at vadefiske på – vadende i waders, og man kan tilmed parkere med udsigt til pladsen – lige ved vandet.

Jari P. har navngivet pladsen, efter det givende sommerfiskeri, som ligger tæt op ad det bedste fiskeri efter havørreder i perioden – Limfjorden kan præstere.

Vand og bundforhold

Bunden er uhyre varieret, både når det kommer til dybde og generelle bundforhold. Render, badekar, muslingebanker – både store og små, sejlrenden, ålegræs og blæretang kendetegner Sommerpladsen.

Sandet skifter fra en semi-lys farve, til en mere lys- og hvid-sandet variant, jo længere man vader ud mod ind- og udsejlingen til Limfjorden.

Vandet er generelt klart under de fleste vindforhold, men kan grumse til under flere dages kraftig østenvind eller sydvendt vind.

Fiskepladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Årstider – fiskearter ved Sommerpladsen – Limfjorden

Havørred: Havørrederne ved Sommerpladsen, kan fanges fra tidlig forår og helt frem til sidst på efteråret.

Rejer, kutling, tobis, brisling, sild og krabber, står på menuen generelt i området. I den inderste del, kan havørrederne under nogle perioder, trække helt ind i det lave vand, for at søge efter børsteorm.

Når havørrederne er ankommet til Sommerpladsen, kan de fanges både langt inde og langt ude. Når de er langt inde, er det typisk under alm. eller høj vandstand.

Spinnefiskeren har en kæmpe fordel i rækkevidde på pladsen, især når ørrederne er at finde langt ude over tangbælterne. Sildeimitationer eller tobisimitationer, kan være at foretrække over langt det meste af sommersæsonen.

Kystwoblere i brunlige farver har også sine gode og fangstgivende øjeblikke.

I april 2020, blev havørreden i billedet fanget af Kasper, som er guide ved fjorden. Fisken målte 85 cm.
Læs mere om guidet fiskeri i fjorden: Klik her…

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter i området.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads nær Hals og Sommerpladsen: Klik her…