Nørre Uttrup Havørredplads

Nørre Uttrup Havørredplads

Nørre Uttrup Havørredplads starter på sin vis ved Nørre Uttrup Lystbådehavn og går enten i nordlig eller sydlig retning derfra.
Fiskepladsen er egentlig ret god året rundt og i den absolutte top, når det kommer til havørredpladser nær Aalborg og Nørresundby.

Begge sider af havnen er forholdsvis vadevenlige. Hist og her er dog blødere huller og områder.

Der er egentlig tale om ét langt lavvandsområde, men med flere spændende variationer. Havørrederne kommer gerne langt ind og tæt under land i vinterhalvåret, men kan også gøre det både aften og morgen om sommeren… Dog skal man have i mente, at de fleste i hele sommerhalvåret er at fange længere ude på fiskepladsen. Det uanset om man går syd eller nord for havnen og havneudløbet.

Vand og bundforhold

Nørre Uttrup Havørredplads består af en en del ålegræs, render og huller. Der er også nogle større sten hist og her langs strækningen. Muslingebanker og sejlrenden, startende fra havne ind- og udsejlingen, er også en del af denne fiskeplads.

Bunden er nem at vadefiske over, men man skal som tidligere nævnt, lige være opmærksom på at der kan være blødere bund nogle steder.

Gennemsnitsdybden ligger på ca. 70 cm.

Årstider – fiskearter ved Nørre Uttrup Havørredplads – Limfjorden

Havørred: Havørrederne ved Nørre Uttrup Havørredplads, kan fanges året rundt. Forår og efterår er ofte at foretrække, når de helt store og blanke havørreder skal fanges.

Rejer, kutling, brisling, sild, hundestejler og tanglopper, består havørredens menu af her.

Fiskepladsen fisker generelt godt uanset vandstand. Men under høj vandstand halveres pladsen, da der flere steder er for dybt til at vade ud.

Både spinnefiskeren og fluefiskeren kan fange havørreder langs strækningen. Kun når fiskene er helt ude, længere ude end man kan vade, er det nødvendigt at kunne kaste langt og derfor kun benytte spinnestangen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter i området.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere ved sydsiden af havnen: Sydsiden parkering…
Klik på linket for at se hvor da kan parkere på norsiden: Affisk hele vejen ned til havnen…


Se en fiskeplads nær Nørre Uttrup Havørredplads: Klik her…