Elsamvej møller

Elsmavej Møller er en af Limfjordens gode fiskepladser til fangst af havørred.

Elsamvej Møller er den første fiskeplads efter Nordjyllandsværket på østsiden. Man skal ofte 100-200 meter ud fra land og mod sejlrenden, før havørrederne er til at fange. Området er enormt og særdeles lavvandet. Normalt er havørreder nemmere at fange i lavt vand, men det gælder ikke denne fiskeplads, som er en af de mange undtagelser.

At kaste ud over hvert et tangbælte og hver en tangplet, giver ofte flere fisk end ellers her. Man kan både fiske mod øst og vest. Man skal dog være opmærksom på fredningsbæltet ved Stae Bæk, når der fiskes mod vest.

Denne fiskeplads i Limfjorden er nem at affiske og nem at vadefiske igennem. Bunden er jævnt og hård. Man skal dog altid være opmærksom på nogle af de såkaldte svanehuller, som forekommer flere steder i området. De er som standard max. 20 cm. dybe.

Brug gerne sølv/blå, sølv eller hvid/grøn, når der fiskes efter både havørreder og hornfisk. Hornfiskene er dog mindre kræsne end havørreden og kan ofte fanges med flere forskellige farver og agn.

Vand og bundforhold

Pladsen består af mindre muslingebanker hist og her, mindre render og revler, tangpletter og bælter af ålegræs, samt sejrenden langt ude. Bunden er lys og fremstår de fleste steder en anelse kedelig, men det syntes havørreden ikke.

Obs: Vær opmærksom på helårsfredningen ved Stae Bæk. Læs mere om fredningsbæltet her: Fiskeristyrelsen…

Årstider – fiskearter ved Elsamvej Møller– Limfjorden

Havørred: Fiskeri efter havørreder ved Elsamvej Møller, foregår oftest fra sen forår, sommeren igennem og frem til og med tidlig efterår. (Sommerhalvåret)
Man fanger dem oftest ude i dybere vand på denne plads, over tangbælter og pletter, samt lige omkring sejlrenden. På grund af en generel stærk strøm under strømskifte, selv i det lave vand, og den forholdsvis lyse og hårde bund, egner denne fiskeplads sig ikke til vinterfiskeri. Udskiftningen af vandet er for hyppig og for stor, til at vandet kan nå at få varme af vintersolens stråler. Der er ingen fødeemner på strækningen om vinteren, på grund af det meget kolde vand, derfor typisk heller ingen havørreder.

Man skal gerne gå så langt ud, at man kan kaste tæt op af sejlrenden for at fange havørreder på fiskepladsen i sommerhalvåret.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Parker og gå ud i vandet fra mølle nummer 2 efter værket.


Læs om en fiskeplads i Limfjorden nær Elsamvej Møller, som er god året rundt: Klik her…