Rærup

Rærup ved Limfjorden er en god helårsplads til fangst af havørred.

Rærup er en fiskeplads i den nordøstlige del af Limfjorden. Pladsen er kendt for godt lystfiskeri efter havørreder og store stimer af hornfisk i sommersæsonen.

Fiskepladsen kaster hvert år havørreder af sig over 70 og 80 cm.

Havørrederne kan iøvrigt fanges her året rundt.

I gamle dage kunne man fiske helt ud til Nordjyllandsværket, dengang kaldet Nørresundbyværket, men da der i dag er terrorsikring, må man stoppe et godt stykke derfra. En kanal udledte dengang varmt vand væk fra værket og om vinteren virkede varmen, som en magnet på havørrederne og deres bytteemner.

Ikke desto mindre er fiskepladsen stadig givende i dag og endda i den bedre ende, når det kommer til regelmæssige fangster.

Vand og bundforhold

En lysebrun farve på sandet går igen i det meste af området. Pletter af ålegræs og ålegræsbælter er overalt, men ikke i så stort et omfang, at det er svært at fiske.

Muslingebanker er sporadisk hist og her, især i retningen af Bouet mod vest.

Fra parkeringspladsen skal man gå ca. 100 meter for at komme til vandet. For enden af stien – fra og efter den drejer mod øst, er det ikke nødvendigt at vadefiske. Det da vanddybden foran stenene hele vejen er forholdvis dyb.

I retningen mod Bouet mod vest, kan der med fordel vadefiskes i det store lavvandsområde, som på sin vis allerede starter til højre for parkeringspladsen.

Årstider – fiskearter ved Rærup – Limfjorden

Havørred: Havørrederne kan fanges året rundt. Og selvom man kunne pege på foråret, efterået og sommeren som de bedste perioder, ville det ikke være helt korrekt. Vinteren kan nogel år byde på helt fantastisk fiskeri, både efter grønlændere, men også store overspringere.

Både spinnefiskere med bombardaflåd, flue, børsteorm eller mikroblink, har held med fiskeriet på pladsen. Det samme har de der fisker med kystwoblere, alm. blink eller gennemløbsblink. Også fluefiskeren kan opleve særdeles godt fiskeri i området.

Havørrederne virker ikke specielt kræsne på denne plads. Nok fordi området ved Rærup, dækker både dybt og lavt vand og derfor også alle de fødeemner der lever deri. Alt fra Sild til hundestejler og mindre krebsdyr, samt insekter.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Obs: Parkér ikke foran bommen.


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Rærup: Klik her…