Havørred i Limfjorden – ormetid…

Havørred i Limfjorden - ormetid er en artikel om perioderne hvor ørrederne leder efter bløde dyr i vandet.

Havørred i Limfjorden – ormetid – information

Havørred i Limfjorden – ormetid, er en artikel om perioden, hvor der er flest forskellige former for bløddyr, leddyr og orme i vandet. Nemlig fra starten af foråret, sommeren igennem og en smule ind i efteråret. Nogle vintre, især de varmere, kan få eksempelvis børsteormene til at sværme flere gange i løbet af den kolde tid.

Havørrederne søger flere gange om året ind på lavt vand for at lede efter de langsommere orme. De proteinfyldte og let tilgængelige bytteemner, kan ofte findes i vige, større lavvandsområder og i dybere huller med stillestående vand. Det er derfor også der man typisk skal finde de, i perioden, smask-fede havørreder…

Hvilke agn man skal bruge i områderne eller langs fiskepladserne generelt, når f.eks. børsteormene “sværmer”, er der delte meninger om. Hvilket der ikke burde være. Ofte er havørrederne ligeså tilbøjelige til at hugge et blink der ligner en sild i perioden med børstorm, som de er til børsteormene selv. En fluefisker kan opleve det modsatte, hvor kun en flue som ligner en børsteorm eller minimum en flue i samme farve kan lokke havørrederne til hug. Med blink eller kystwobler kan det også være enten eller – dog oftest både og…

Havørred i Limfjorden – ormetid

At tro at havørrederne kun vil have børsterom, når der er børsteorm i det område de jager, er naivt. Det er endda langt fra et faktum…
For yderligere forklaring ville det hverken fra et menneskeligt perspektiv eller et havørredperspektiv være logisk ikke at jage ét stort fødeemne, i stedet for 10 små…

Lystfiskeriet i Limfjorden efter havørreder under ormetiden viser da også lige nøjagtigt det faktum år efter år. Havørrederne hugger på blink og kystwoblere gang på gang, som ikke ligner orm i selv den største og bedste ormetid.

Fiskepladser

Ormepladserne er gode. Mest fordi at havørrederne ofte er mange og i hughumør i perioderne,

Der er minimum 100 fiskepladser i Limfjorden, som er gode ormepladser. Her er brøkdel af de bedste:

Jari.


Læs mere om børsteorme her: Børsteorm…