Lundbæk

Havørred fra Limfjorden ved Lundbæk

Lundbæk er en let tilgængelig og spændende fiskeplads i Limfjorden. Man får mest ud af at vadefiske på denne fiskeplads. Selvom havørrederne ofte kan fanges tæt under land, fanges de ligeså hyppigt ude i den dybe rende, som følger hele pladsen et stykke ude. Man kan flere steder vade helt ud til den og følge den mod nord, nordvest og vest.

Fiskepladsen holder på flest havørreder i vinterhalvåret, hvilket du kan læse mere om længere nede i teksten under, årstider…

Det er muligt at overnatte i Nibe, et par km. fra denne fiskeplads: Dancenter…

Vand og bundforhold

Bunden er generelt ret sandet/jordet. Den brune bund har en vis blødhed og indeholder en del børsteorm. Rejer og kutling er der også en del af i området og man finder flere steder ålegræs og mindre muslingebanker.

Nogle få steder er også en del ret store sten at se i vandet.

Grunden til at denne fiskeplads er så god, er der flere årsager til. Havørrederne fra åerne og de bække, som løber ud i Halkær Bredning vest for pladsen, kommer forbi denne fiskeplads. Den dybe rende giver hver havørred mulighed for, at jage i det lave, samt langs skrænten, og derfter hurtigt mulighed for, at trække sig tilbage i sikkerhed i dybet. Gennemsnitsdybden på fiskepladsen er kun ca. 60 cm. Det da pladsen udover renden, er særdeles lavvandet.

Årstider – fiskearter ved Lundbæk – Limfjorden

Havørred: Havørredfiskeriet topper fra tidlig forår og frem til starten af sommeren. Under efteråret og i vintersæsonen ligeså. Jo mildere vinteren er, jo bedre er fiskepladsen under årstiden.

Både fluefiskeren og spinnefiskeren, kan have lige meget held med fiskeriet her. Men når der kastes udover renden i den nordlige del, kan længere kast ofte være mest fangstgivende. Og her kommer fluefiskeren til kort. Men havørrederne kan under nogle perioder og nogle dage være overalt derude, og så er det ingen sag med flue.

Alle agn, som ligner sild, tobis, brune kutling, børsteorm og rejer, kan være nyttige.

Når børsteormene sværmer stort eller småt, kan brune kystwoblere være uhyre effektive. Det samme kan OGP-Sillingen i brune farver.
Se denne video, som blandt andet indeholder fangster med en brun wobler i “børsteorme-sæsonen”.: Klik her…

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Obs: Fredningsbælte ved Nørrevad Bæk, som gælder fra d. 16. september – 15. januar. Læs mere om den: Klik her…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads nær Lundbæk: Klik her…