Nørskovvej Fiskeplads

Nørskovvej Fiskeplads er en topplads til fangst af havørreder i Limfjorden.

Nørskovvej Fiskeplads ved Limfjorden, er at finde på den nordlige del af Jegindø. Efteråret, vinteren og foråret er klart de bedste årstider, når havørrederne skal fanges her. De mange og til tider store ørreder man kan fange, er tit og ofte tæt under land eller max 15-25 meter ude.

Fiskepladsen er let tilgængelig og let at vadefiske langs. Man skal dog altid affiske fra land først her, da ørrederne, som nævnt, ofte er inde i det lave vand tæt under land. Det gælder dog ikke under lavvande. Der skal de findes lidt længere ude.

På en skala fra 1-10 over fiskepladser på Jegindø, er denne i den absolutte top. (9)

Vand og bundforhold

Muslingebanker en masse, ålegeræs-bælter og ålegræs-pletter, badekar, render og blandede størrelser af sten, er bare nogle af de facetter fiskepladsen har at byde på.

Gennemsnitsdybden på fiskepladsen er kun 60 cm.

Vandet er oftest klart, men under kraftige vindforhold, kan pladsen grumse en smule til.

Nørskovvej Fiskeplads er på mange måder en rigtigt Limfjordsplads. På den måde ment, at man kan finde flere fiskepladser rundt i Limfjorden som denne. Fiskepladser som har tæt på de samme bundforhold og som også fisker usædvanlig godt under de fleste forhold. Lavvande er ofte undtagelsen.

Årstider – fiskearter ved Nørskovvej Fiskeplads – Limfjorden

Havørred: Fiskepladsen fisker bedst i vinterhalvåret. Egentlig er der tale om det sene efterår, vinteren igennem og frem til tidlig forår, alt afhængigt af, hvor tidligt varmen kommer. Er der meget varmt allerede i marts, slutter det gode fiskeri ca. i maj. Begynder det varme vejr senere, kan man strække den til og med juni. Er der en lang lavvandet periode i Limfjorden og ved Jegindø om vinteren, eksempelvis forsaget af en længere periode med østenvind. Så er der ingen fisk, hvis der tilmed er forstgrader. Men er der sol under de forhold, er sagen en ganske anden.

Havørrederne på denne fiskeplads, kan både fanges med fluestangen og med spinnestangen. Begge dele kan være lige effektive.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter på Jegindø.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se endnu en spændende fiskeplads nær denne: Koffehavn…