Nørkærvej

Nørkærvej er en fiskeplads i Limfjorden.

Nørkærvej er en fiskeplads tæt på Lindeborg Å. Man skal derfor være opmærksom på helårs-fredningsbæltet mod øst.

Man kan parkere helt nede ved vandet, når man besøger denne fiskeplads i Limfjorden.

Pladsen er meget åben og er derfor ikke altid så fornøjelig at besøge, hvis vinden er kraftig. Det gælder stort set hvor end vinden kommer fra.

Fiskepladsen kræver for det meste brugen af waders. Det for at komme godt ud over de lækre bundforhold og ud over den rette vanddybde i området. Ved højvande kan man fange havørrederne inde fra land, men det er ikke optimalt i forhold til mulighederne der ellers foreligger.

Man skal ikke være svagt gående, hvis man skal fiske ved Nørkærvej. Læs mere om hvorfor her under…

Vand og bundforhold

Bunden er meget blød flere steder i området. Især når man kommer ud til de mange muslingebanker ca. 50 meter ude. De mange banker tiltrækker fødeemner og derfor også havørrederne.

Har man ikke gået på og i blød bund før, så er dette ikke det bedste sted at øve sig, man synker flere steder i, ned til 20-30 cm. Dét kombineret med en nogenlunde kraftig strøm under ebbe og flod, kan bringe en usikker lystfisker i fare.

Også tangbælter er i området, hvor bunden generelt består af en brunligere sandfarve.

Vander er generelt ret klart, men kan både plumre til i kraftig vind fra nord, øst og vest. Desuden kan der vare mange løse tangdele i vandet under de forhold også.

Obs: Vær opmærksom på helårsfredningen ved Lindeborg Å. Læs mere om fredningsbæltet her: Fiskeristyrelsen…

Årstider – fiskearter ved Nørkærvej – Limfjorden

Havørred: Skal man fiske efter havørreder på denne fiskeplads i Limfjorden, er det vigtigt at komme ud til alle muslingebankerne godt 50 meter ude. Man kan fange fisk både i øst og vest ved Nørkærvej, men man kan ikke gå så langt mod øst, p.g.a. fredningsbæltet.

Jo mere vand man affisker – jo flere kilometer, jo flere fisk finder man. Det gælder for denne fiskeplads, ligesåvel som for langt de fleste andre fiskepladser i Limfjorden og i resten af Danmark.

Sommerhalvåret er klart at foretrække, når man skal fange havørreder her. Forår og efterår er klare topsæsoner, men sommeren har absolut også sine gode dage. Vinterfiskeriet er et sats, og det er forholdsvis sjældent, man finder fiskene her i den kolde tid.

Intet er umuligt, men holder man sig til sommerhalvåret, så er successen ikke langt væk, når det kommer til en fanget havørred.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om en fiskeplads i Limfjorden nær Nørkærvej: Klik her…