Lyby Strand

En stor havørred fra Lyby Strand i Limfjorden.

Lyby Strand er en fiskeplads i Limfjorden, som er indbefattet af halvårsfredninger. Når fredningerne er ophørt, er fiskepladsen absolut et besøg værd. Hvis man sætter sig ind i alt strækningen har at byde på, i form af bundforhold m.m. Så er der ofte flere fisk at hente på en god dag. Hovedsageligt havørreder.

Læs mere om fredningsbælterne og perioderne længere nede i guiden.

Langs Lyby Strand, er det nemmest at fiske vadende i waders. Flere steder er det dog muligt at fiske fra land.

Her er tale om en af de helt gode og givende strækninger, til fiskeri efter havørred i Limfjorden. Under nogle dage trækker de store havørreder fra Karup Å tæt under land, langs Lyby Strand. Så drømmefisken kan med lidt held, blive til virkelighed her.

Vand og bundforhold

Tangbælter, badekar (fordybninger i bunden tæt under land), store og små muslingebanker, både dybt og lavt vand, samt vandløbene, som løber ud i området, kendetegner denne fiskeplads i Limfjorden.

Vandet er oftest klart, men kan under dage med kraftig vind, blive en anelse grumset, især hvis vinden er fra syd eller øst.

Man fisker over vanddybder fra godt 20 cm. ned til 1,3 meter på det dybeste sted. Gennemsnits-dybden ligger på ca. 70 cm.

Bemærk: Der er fredningsbælter med halvårsfredning ved, Lyby-Grønning Skelgrøft og Grøndal Bæk, fra d. 16. september – 15. marts.
Læs mere om fredningsbælterne: klik her..

Årstider – fiskearter ved Lyby Strand – Limfjorden

Havørred: Man kan fiske efter havørred ved Lyby Strand i hele perioden. D.v.s. fra fredningen er ophørt til den slutter. En rigtig varm sommer, kan dog gøre vandet i hele Skive Fjord, som denne del af Limfjorden jo hedder, ret iltfattigt og derfor også fiskefattig.

Det kan være en fordel at fiske over hver en muslingebanke og hvert et tangbælte, når havørrederne skal fanges på denne fiskeplads. Morgen og aften kan være en fordel i sommerperioden, hvis der ikke er iltsvind, da der er mange mennesker midt på dagen, badegæster etc.

Brug gerne alle former for silde- og tobis-imitationer på denne fiskeplads. (Lyse farver)

Fiskene kan både fanges langt inde og langt ude på fiskepladsen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

– Man kan overnatte tæt på denne fiskeplads i Limfjorden i hytte på Salling Camping: Se mere..

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs også om en anden fiskeplads ganske tæt på Lyby Strand: Klik her…