Junget Strand

Junget Strand er en af de bedre fiskepladser i Limfjorden.

Junget Strand er en af de mere oversete fiskepladser i Limfjorden. Flere kilometer lækker kyststrækning med blandede vanddybder og bundforhold.

I bund og grund kan man undre sig lidt over, at få har fundet vej til fiskepladsen her. Den er nem at komme til, da man kan parkere helt nede ved vandet og der er som regel også en del havørreder at fange. Store og små.

På sin vis kan man sige, at alle havørrederne fra følgende åer skal forbi området: Karup Å, Simested Å, Lerkenfelt Å, Skals Å og Jordbromølle Å m.fl.

Uanset hvilken retning man går fra parkeringspladsen er der fisk at fange.

Man kan overnatte tæt på fiskepladsen, i eksempelvis hytte, på Salling Camping. ( 1 km.)

Vand og bundforhold

Ved alm. vandstand eller ved højvande, kan det ikke betale sig at vadefiske. Bredden er nem at gå og fiske fra. Desuden er fiskene er oftere tæt under land og ca. 30 meter ude derfra.

Uanset hvilken retning man går, vil man fiske over tangbælter bestående af ålegræs. Den lysere, sandede bund, er fuld af fordybninger. Muslingebanker er også at finde flere steder.

Mod højre – ind mod Skive Fjord – kommer der på et tidspunkt en lille skov. Når vinden er fra vest, hvor den i så fald kommer bag om skoven, er der ofte en del insekter ude over vandet. Når det sker, kan man ofte se en del ørreder i overfladen, uanset årstid.

Især fluefiskere med hang til tørfluefiskeri i fjord og fra kyst – eller fluefiskeri med skumfluer, kan udnytte de omstændigheder.

Går man mod venstre er der også skov, hvor samme scenarie kan udspille sig.

Årstider – fiskearter ved Junget Strand – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges ved Junget Strand året rundt. Dog er forår, sommer og efterår klart at foretrække. Strømvand og den generelle dybde i området gør, at vandet nogle år, kan være for koldt i vintersæsonen.

Om sommeren kan man på grund af det lidt dybere vand nogle steder, fange ørrederne i løbet af hele dagen. Fra morgen til aften. Men nogle dage er aften- og morgenfiskeriet at foretrække.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter i dette område. Læs mere om hvad det er: Klik her…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads nær Junget Strand: Klik her…