Egense Færgeleje og fjordbred

Egense Færgeleje og fjordbred

Egense Færgeleje er en god fiskeplads til fangst af flere forskellige fiskearter. Sommeren, efteråret og foråret byder på det mest givende fiskeri.

Når man går ud i vandet fra venstre side af Egense ved færgeleje og ind i fjorden, åbner der sig en verden fuld af spændende fiskemuligheder. Morgen, middag og aften kan man, iført waders, og efter at have vadet ca. 50 meter igennem lavt vand, gå langs en dyb rende/sejlrenden om man vil, og fange både havørred, hornfisk og makrel.

Vand og bundforhold

Bunden ved det lave vand kan være forholdsvis blød. Der er også nogle huller i området, ned til 30 cm. i dybden. Hullerne kan ses i klart vand, men gå alligevel forsigtigt frem.

Tangbælter, sten og muslingebanker er at finde, både i det lave vand og hvor vandet er dybt. Langs renden er der en del højtstående tang.
Jo længere man kommer ud, jo hårdere bliver bunden, som generelt består af sand.
Fra renden og ud er der flere meter dybt, op til 3 meter.
Vandet er ofte klart i området, men har en tendens til at indeholde meget tang når der har været kraftig blæst nogle dage.

Årstider – fiskearter ved Egense Færgeleje – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges ved Egense hele året rundt. Sen forår, sommer og tidlig efterår er dog bedst.
Mindstemål: 40 cm.

Makrel: Makrellen ankommer til udmundingen af Limfjorden ved Egense i juli måned. Den bliver der maksimalt i 2 måneder derefter.
Mindstemål: 30 cm. Ingen fredningstider.

Hornfisk: Hornfisken kan fanges fra maj og ca. 3-4 måneder frem. Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: I klart vejr og solskin er et blink i sølvfarve klart det optimale. Der er mange sild og tobis i fjorden i de ovennævnte topperioder, især om sommeren, og det er primært dem havørrederne jager i det dybe vand, langs skrænten/kanten af renden.
Også grønlige blink – sølv/grøn eller hvid/grøn, er ganske givtige. Brug gerne skrappe grønne farver i grumset vand.
Er vandet klart, men himlen mørk på grund af skyer eller fordi det er tidlig morgen eller sen aften, må blinkene gerne have blå farver på sig. Af en eller anden grund er f.eks. JK Paint Baronessen i sort/blå/hvid/alu, iminent til fiskeri i mørkt vejr og klart vand. Ikke kun ved Egense.

Da der fiskes over dybt vand generelt her, er det klart en fordel at fiske med blink. Fluefiskeren skal gerne bruge synkeline og spinnefiskeren med bombardaflåd og evt. flue, synkende bombardaflåd, får at nå ned til fiskene.
Fiskene/havørrederne ved Egense står gerne langs rendens kanter, men kan via. lange kast ud mod midten, sommetider fanges længere ude, hvor der er strømskæl. Småfiskene holder gerne til langs disse, hvor løst tang og andre drivende objekter, som fungerer som skjul, samles og føres med videre i strømmen.

Bestil fiskegrejet til fiskepladsen her: Kragh´s – Limfjordens største grejbutik….

Makrel: Makrellerne er næsten altædende når det kommert til byttefisk, dog er blink i kobber, grøn, blå og sølv, meget givtige på denne strækning. Kast ud mod midten og træk ganske hurtigt ind. Forsøg gerne med lidt spinstop undervejs. Et makrelforfang kan tilføjes, hvis man ikke har tålmodighed til én fisk ad gangen.

Hornfisk: Hornfiskene fanges typisk med de samme agn, som bruges til fiskeriet efter havørred og makrel. Dog kan et sildestykke på en enkeltkrog eller mindre trekrog, for enden af en prop, være mindst lige så effektiv. Dette fiskeri kan også gøres/udføres fra land. Eksempelvis fra færgelejet ved udsejlingen.
Fiskeri med bombardaflåd og flue er utrolig givtigt på denne strækning, men kun når det kommer til hornfiskene. Alle former for rejefluer og streamere/fiskeimitationer kan bruges til dette fiskeri. Hornfiskene står ganske højt i vandet/nær overfladen, så man kan sagtens bruge et flydende flåd og derved også se, hver gang fluen jages af de langnæbbede fisk. Et enormt givende og spændende syn.

Til fiskeriet efter både hornfisk, makrel og havørred, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 3 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: blød/mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 1000 til 3000.
Brug enten 0.12-0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.26 – 0.28. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 9 og 11 fod. Forfang: Ca. 2,5-3 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Parkering ved Egense Færgeleje

Man kan pakrere lige ved fiskepladsen: Parkering…

Knæk og bræk ved Egense Færgeleje.

Jari – Lystfiskeri Limfjorden og Lystfiskeri Danmark.


Læs også om fiskepladsen på den anden side af Egense Færgeleje, nemlig Hals. Klik her…