Den Røde Sten

Den Røde Sten - lystfiskeri i Limfjorden

Den Røde Sten er en af de mest spektakulære fiskepladser på Fur. Kendt for godt havørredfiskeri det meste af året. (Med forbehold)

Navnet kommer sig af, at der på fiskepladsen er en rustrød sandstensklippe. Ganske smuk i øvrigt.

Naturen er det der gør pladsen spektakulær. Under fiskeriet kan man konstant fornemme, de enorme og betagende skrænter, som følger en langs hele fiskepladsen. Farvespekteret i skrænterne og de træklæde skråninger, er alt sammen svært at tage øjnene fra. Fiskeriet kan sjældent overgå omgivelserne her, men måske er det der charmen skal findes…

Efteråret og foråret byder på de bedste chancer for fangst af havørreder på denne fiskeplads på Fur. Aftentimerne og morgentimerne om sommeren kan også være med. Under de varmeste somre, viser fiskeriet sig dog en anelse svært. Det samme gælder for mange andre fiskepladser i Limfjorden generelt.

De milde vintre kan byde på spændende fiskeri efter grønlændere ved Den Røde Sten. (Ikke gydemodne, blanke havørreder)
Der er tale om hele fiskepladsen naturligvis – ca. 1 km.

Af og til kommer der også store blanke overspringere tæt under land i vintersæsonen. Ganske som der gør det både forår, vinter og sommer. Dem er der dog længere imellem.
Overspringer: En havørred som springer gydningen over i et eller flere år. Her er ofte tale om større eller helt store havørreder fra 55 cm. og op over 80-90 cm. + det løse.

Vand og bundforhold

Bunden ved Den Røde Sten- fiskepladsen er meget varieret. Dybden langs pladsen ligeså. Går man forbi Den Røde Sten mod vest, er der dybere tæt under land, end hvor man kommer ned til vandet fra parkeringspladsen, samt hvis man fisker mod nordøst.

Langs land er der plettet bund. Pletter dannet af blæretangsbuske. Længere ude er en del mindre tangpletter, samt tangbælter her og der. Bunden veksler imellem en gullig/lysbrun sandfarve og områder småsten hist og her.
Flere mindre spidser er også at finde langs strækningen, hvor havørrederne godt kan lige at være. Den mest givende af dem, er den ca. 75 mod øst/nordøst fra trappen. Udfor spidsen og lige efter, er flere store sten længere ude i vandet, som ofte “holder” havørreder.

Strømmen er nogle dage en givende faktor, når der er ebbe og flod, da ørrederne syntes at være mere aktive under den.

Gennemsnitsdybden er ca. 1-1,2 meter. langs fiskepladsen.

Årstider – fiskearter ved Den Røde Sten

Havørred: Som tidligere nævnt er dette ofte en helårsplads. Foråret og efteråret virker klart mest givende. Milde vintre og de sene aftentimer eller tidlige morgentimer om sommeren, kan også være værd at bruge tid på.

Fra almindelig- til højvandstand synes at give flest fisk.

Både fluefiskeren og spinnefiskeren kan have kronede dage her. Året rundt.

Læs mere om fluefiskeri i Limfjorden generelt her: Fluefiskeri i Limfjorden…

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Makrel: Nogle år kommer makrellerne gerne ind tæt under land langs strækningen. Oftest henunder aften i sensommeren.

Mindstemål: 30 cm.

Læs mere om makrelfiskeri her: Makrelfiskeri i Danmark…

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkeringsplads Nord..
Tag stien og derefter trappen til vandet.


Der er flere gode agn man kan bruge til havørrederne på Fur. Læs mere her: Effektive Havørredagn…