Vinderupvej “Frimærket”

Vinderupvej Frimærket er en spændende og let tilgængelig fiskeplads i Limfjorden til lystfiskeri efter havørred.

Vinderupvej “Frimærket”, er en af de letteste fiskepladser at komme til, i området omkring Struer. Man kan parkere lige ved hovedvejen og ved vandet.

I langt de fleste tilfælde, kan det ikke betale sig at vadefiske langs denne plads, men derimod fiske fra land. I perioder med lav vandstand, er der dog flere fordele i, at vade et godt stykke ud.

Man skal være opmærksom på de to fredninsgbælter i området. Ét mod vest – Kvistrup Møllebæk – og ét mod øst – Hummelmose Å. Begge er helårsfredninger. Læs mere om dem i dette link. Skriv evt. Struer i oversigten: Klik her…

Fredningerne betyder, at man kun kan fiske i et område formet som et stort frimærke, ca. 1 km. i længden.

Vand og bundforhold

Bunden er jævn langs det meste af Vinderupvej “Frimærket”. Meget langsomt bliver der dybere jo længere man kommer ud. Der er en del badekar i området (Fordybninger i bunden tæt under land)

Østers og muslinger, samt sten og ålegræs-bælter, er også atfinde langs denne fiskeplads. Generelt set, er bunden dog ret gold.

Ikke desto mindre, kan man fange havørreder og hornfisk i området.

Man fisker typisk over vand fra 10-50 cm. i dybden.

Der skal en del vind til, før fiskepladsen bliver tilgrumset.

Årstider – fiskearter ved Vinderupvej “Frimærket” – Limfjorden

Havørred: Man kan hovedsageligt fange havørreder om foråret og om efteråret her. Men både sommer og vinter kan også have sine gode dage.

Har solen stået på i en længere periode om vinteren, og er vandstanden omkring normalen eller derover, så kan fiskeriet være tæt på sublimt efter grønlændere. (Et kælenavn for ikke gydemodne havørreder fra 35-ca 50 cm.)

Flere større fisk trækker rundt på strækningen, det oftest i løbet af foråret og efterået. Også nogengange tidligt om morgenen i sommersæsonen, samt om aftenen, i det helt lave vand.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Vinderupvej “Frimærket”: Klik her…