Ejsingholm Strand

Ejsingholm Strand ved Limfjorden er en fiskeplads til fangst af havørreder og hornfisk

Ejsingholm Strand er endnu en god strækning, hvor lystfiskeri i Limfjorden kan praktiseres. Oftest efter havørreder og hornfisk, men der kan også fiskes efter multer.

Naturen langs og omkring strækningen er smuk og varieret. Det samme kan man sige om bundforholdene under vandoverfladen.

Fiskepladsen er nem at komme til, men for at komme om til skrænten fra parkeringspladsen, hvor der både er rev, banker og badekar, skal man gå nogle hundrede meter.

Man kan fange fisk langs det meste af strækningen, men fiskeriet er ofte bedst lidt nord fra parkeringspladsen, som er linket til, nederst i denne beskrivelse.

Et stykke mod syd, er et helårs-fredningsbælte ved Landting Å. Læs mere om fredningsbælter her: Fiskeristyrelsen…

Vand og bundforhold

Egentlig kan man sige, at hele strækningen har forholdvis varierede bundforhold. Tangbælter, tangpletter, muslinger, muslinge- og østers-banker, store sten, mindre stenrev, bølgebrydere, store stenrev, badekar, revler, sandbund, stenbund. På mange områder er Ejsingholm Strand, en af de mere alsidige i Limfjorden.

Vandet kan blive meget grumset i kraftig pålandsvind (fra vest), men også under flere dages kraftig vind fra syd og nord.

Man kan flere steder fiske fra land, men ude på de store stenrev, kan det betale sig at kunne gå ude og fiske for enden af dem. Man må endelig ikke glemme at fiske over dem, samt langs dem først.

Der er blandede vanddybder tæt under land langs strækningen. Alt i alt perfekte forhold til fiskene og derfor også til at fange dem, men også en udsat fiskeplads i Limfjorden, når det kommer til vind.

Årstider – fiskearter ved Ejsingholm Strand – Limfjorden

Havørred: Man kan fange havørreder ved Ejsingholm Strand året rundt. Men foråret, sommeren og efteråret er at foretrække. De sene aftentimer om sommeren, byder på formidabelt fluefiskeri efter havørrederne, samt spinnefiskeri med højtgående kystwoblere. Også morgenfiskeriet er givende. Foråret og efteråret byder på godt fiskeri hele dagen lang, under de rette forhold. Rent basalt er der egentlig bare tale om, at vandet skal være klart.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

Mindstmål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Multe: Multen kan indfinde sig i området allerede fra maj måned og bliver sommeren over. Især hvis sommeren starter tidligt og slutter sent. De kan typisk findes langs selve stranden, omkring de høje, blandede tangplanter og store sten. Led også efter dem i lavvandsområderne med meget ålegræs.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs også lidt teori omkring det at fiske efter havørred i Limfjorden: Klik her…