Vilsund – øst

Vilsund øst er en fiskeplads på Mors i Limfjorden til fangst af havørreder.

Vilsund – øst er en fiskeplads på Mors. Fiskepladsen strækker sig fra østsiden af broen på Mors-siden. Man går langs en skråning det første stykke tid, hvorefter landskabet åbner sig og bliver mere fladt. Strækningen er naturskøn, både over og under vandet. Diversiteten i bundforholdene, matcher det lækre kuperede terræn, som hele tiden ændrer sig overalt omkring en, jo længere man kommer mod øst.

Fiskepladsen er ikke en vinterplads. Undtagelsen kommer til dem, der vælger at fiske videre efter ca. 2 km. fra broen. Flere spidser og områder med lavere vand er at finde efter de 2 kilometer, og der er chancen for fisk betydelig større end langs den første del.

Langs de første 2 km. er vandet dybt tæt under land, strømmen følger pladsen nogen tid, før strækningen drejer ind i landskabet og forlader strømrenden, så at sige.

Man kan fiske fra land så langt man vil. Der kan dog være flere steder, hvor det er en fordel med enten gummistøvler eller waders. Her er tale om de steder, hvor man skal udenom eksmpelvis buske og træer, som hænger ud over vandet. Jorden er desuden ofte ret blød og våd flere steder.

Vand og bundforhold

Bunden ved Vilsund – øst, består af lysere sand. Forskellige tangplanter er sporadisk placeret langs strækningen, med overvægt af ålegræs, og bunden veksler imellem sand, små og større sten. Muslinger og østers er også flere steder langs strækningen.

Vandet er oftest klart, men i perioder med meget regn, kan det blive en del grumset, grundet områdets mange bakker, hvor jord, ler og sand skyller ned i vandet.

Man fisker gennemsnitligt i vand ned til 1,5 meter i dybden.

Årstider – fiskearter ved Vilsund – øst – Limfjorden

Havørred: Havørrederne fanges om foråret, om sommeren og om efterået. Der er gode chancer for store blanke fisk under alle tre årstider. Havørrederne trækker langs strækningen og man fanger derfor ikke så ofte mange fisk her, men dem man fanger kan være utrolig store. Typisk fra 2-6 kg. eller større.

I starten af strækningen tæt på broen, kan der dog være sildestimer fra marts/april, som holder havørrederne i et mindre område, i en længere periode.

Det kan betale sig at fiske både dybt og lavt og særdeles systematisk, når der ledes efter havørreder langs denne fiskeplads.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Kryds Vilsundvej mod øst, for at komme til pladsen.


Læs mere om lystfiskeri efter havørred i Limfjorden i dette link: Klik her…