Mosevej Fiskeplads

Mosevej Fiskeplads er en fiskeplads i den sydlige del af Limfjorden til fangst af havørred.

Mosevej Fiskeplads er en af de sydligst beliggende fiskepladser i Limfjorden. Fiskepladsen er at finde i den sydlige del af Louns Bredning og er en af de mest stabile pladser i området.

Dette er en ren havørredplads. Selvom der i perioder kan være hornfisk, dog ikke mange, så er der langt flest havørreder. Oftest uanset årstid.

At fiske fra land her er i høj grad langt mere givende end at vadefiske. Havørrederne er typisk at finde tæt under land. Undtagelsen er at finde når der er ualmindeligt lavvandet.

Mosevej Fiskeplads er på sin vis en enorm lavvandsplads eller strækning. Men nogle få steder kan man kaste ud over vand ned til 1,5 meter i dybden.

Naturen er spektakulær og gold flere steder længere ude på pladsen og man kan gå flere kilometer fra parkeringspladsen mod vest/nordvest, før man rammer det første fredningsbælte ved Krat Bæk, 5 kilometer længere henne.

Mod syd – mod Virksund, er der få meter til det første særfredningsbælte, som helårsfredning. Det er dog i langt de fleste tilfælde slet ikke givende at fiske den vej, ned til fredningerne. Hvorfor man ligeså godt kan tage den bedste og længste del af strækningen mod nordvest fra starten af. Læs mere om fredningsbælterne: Klik her…

(Skriv evt. Virksund i søgefeltet i oversigten)

Vand og bundforhold

Bunden består af mørkere sand, ålegræs-bælter, mindre muslingebanker, og småsten. Flere steder er mindre og større stenrev. En enkelt ø er også i området, den kan man gå ud på og med fordel affiske fra land.

Der er rigtig mange fordybninger i bunden tæt under land flere steder, de såkaldte badekar.

Vandet er for det meste klart, men kan grumse en smule til, under kraftig vind i flere dage fra nord eller vest. Under kraftig pålandsvind om efteråret, kan det være svært at komme til for løse tangdele.

Årstider – fiskearter ved Mosevej Fiskeplads – Limfjorden

Havørred: Efterår, vinter og forår er klart de bedste årstider, når havørrederne skal fanges fra denne fiskeplads i Limfjorden. Oftest er de at finde i stimer, men de store enkelte-individer er også at finde og fange.

I langt de fleste tilfælde, også om vinteren, fanger man blanke havørreder i området.

Det helt lave vand tæt under land, skal man ikke undervurdere her. Langt fra endda… Stimevis af havørreder er inde for at jage, selv i 10 centimeters dybde. Nogengange med finnerne ude af vandet.

Fiskeriet er derfor hyppigt meget visuelt og spændende at opleve, når man fisker ved Mosevej Fiskeplads.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes. (Læs mere om regler for lystfiskeri i Limfjorden: Klik her…)

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om en fiskeplads nær Mosevej Fiskeplads i Limfjorden: Klik her…