Sølyst

Sølyst fiskeplads i LImfjorden.en er et godt område til fangst af havørreder i Limfjorden.

Sølyst fiskepladsen starter udfor Nibe Roklub og fortsætter mod vest til en anden god fiskeplads, Lundbæk. Denne del af Limfjorden kan indeholde en del havørreder året rundt.

Man kan sige, at fiskepladsen er lige god både sommer og vinter. Begge årstider kan dog have fordele og ulemper.

Hvis vinteren er for kold, er vandet for koldt og havørrederne trækker andre steder hen. Er sommeren for varm, kan der være for lidt ilt i vandet og havørrederne kan derfor fanges, via. nogle af områdets andre fiskepladser. Eksempelvis Klitgårds Fiskerleje, som ikke er mange kilometer væk.

Forår og efterår er topsæsonerne for havørredfiskeri ved Sølyst Læs mere om hvorfor, længere nede i teksten.

Vand og bundforhold

Bundforholdene er ret blandende langs denne strækning af Limfjorden. Ålegræs, dybe render, lavvandsområder med hård og blødere bund, samt muslingebanker, kendetegner fiskepladsen og området.

Det er en fordel at vadefiske for at komme ud til renderne flere steder. Men foran campingpladsen kan man sagtens fiske fra land, men alm. vandstand eller højvande, er at foretrække i det tilfælde.

I pålandsvind (nordvendt vind) eller ved kraftig vestenvind, kan der være en del løse tangdele i vandet.

Man skal være opmærksom på særfredningen ved Nørrevad Bæk, som gælder fra d. 16. september – 15. januar.  Læs mere om den: Klik her…

Årstider – fiskearter ved Sølyst – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges på strækningen året rundt. Alle årstider kan være gode, men temperatur spiller meget ind om sommeren og om vinteren. I det lave vand kan iltindholdet være for lavt under de varmeste somre. Om vinteren kan der ligeledes i det lave vand, være for koldt til havørredernes fødeemner. Derfor er havørreden ikke at finde under de omstændigheder.

Om foråret og om efteråret, kan der være rigtig mange havørreder ved Sølyst-strækningen. Havørrederne trækker ud af- og op i åerne og der er derfor en generel stabil trafik af fisk under de to årstider.

Uanset om en havørred skal op i åen for at gyde eller den lige har gydt, så skal der tankes op. Og det foregår ofte også på denne strækning. Og oftere i lavere vand, helt inde nær bredden og ca. 50 meter ud derfra.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Sølyst: Klik her…