Klitgårds Fiskerleje

Klitgårds Fiskerleje er en spændende fiskeplads nær Nibe, til lystfiskeri efter havørred i Limfjorden.

Klitgårds Fiskerleje består hovedsageligt at af større lavvandsområde. Havørreder og hornfisk er der flest af, men om sommeren kan man også fange ål i området.

Da lavvandsområdet har den størrelse det har, er fiskeriet efter især havørrederne godt tidligt om morgenen og ofte bedre, sen aften. (Forklaring følger herunder)

Man kan sagtens fange havørrederne midt på dagen også, men langt de fleste, samt de generelt største fisk, trækkker først ind for at tage føde til sig i ly af skumringen og ud derfra igen ved morgengry. De første fisk der ankommer om aftenen, er oftest de mest sultne og derfor også oftest, de mest hugvillige.

Det er generelt bedst, at kunne komme ud i området for at vadefiske og afsøge området længere ude. Brugen af waders er derfor en nødvendighed.

Dette smukke og ret enorme område, er nemt at komme til og flot at se på.

Vand og bundforhold

Ved Klitgårds Fiskerleje er bunden ret varieret. Den består af en mørkere, sandet bund, men farven på sandet kan variere flere steder her. Der er desuden mange fordybninger i bunden, render, muslingebanker, ålegræs-bælter m.m.

Den generelle dybde ligger på ca. 50 cm. på pladsen. Der skal ofte en del vind til fra øst, vest eller nord til, før vandet i området ved Klitgårds Fiskerleje grumser til. Og oftest skal den kraftige vind have stået på i flere dage før det sker.

Fiskepladsen egner sig i høj grad til fluefiskeri, men også til spinnefiskeri med højtgående blink eller kystwoblere. Der kan være meget højtstående ålegræs om sommeren (også sen forår og tidlig efterår) og knapt så meget om vinteren.

Obs: Vær opmærksom på de to helårsfredninger ved Munkbæk og Binderup Å. Læs mere om fredningsbælterne her: Fiskeristyrelsen…

Årstider – fiskearter ved Klitgårds Fiskerleje – Limfjorden

Havørred: Havørredfiskeriet topper i sommerhalvåret. Sen forår til tidlig efterår. Da der er så meget “fyld” på bunden, er havørrederne på denne fiskeplads, meget opsøgende alle steder og det er derfor svært at pege på ét sted, hvor der er flere end andre.

2 timer før skrumringen og ca. 1-2 timer efter, kan være de bedste timer at fiske efter havørred på her. 1 time før, samt 2 timer efter solen er stået op om morgenen, ligeså.

Man skal ofte lede i et større område for at finde flere fisk, igen fordi, at området er stort og de gode bundforhold på sin vis, fortsætter i en uendelighed.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om en fiskeplads i Limfjorden nær Klitgårds Fiskerleje: Klik her…