Skovgårde (Knudshoved)

Skovgårde ved Louns Bredning er en af Limfjordens bedste fiskepladser til fangst af havørred i sommerhalvåret.

Skovgårde markerer på sin vis enden af Louns Bredning på nordsiden. Fiskepladsen er alsidig og byder på spændende, varierede bundforhold og lækker natur.

Havørrederne er til tider mange og ind i mellem, er der også store ørreder at fange på strækningen.

Man kan fiske fra land flere steder, men med waders får man adgang til mere fiskevand, på den måde ment, at man kan komme ud over badekar (fordybninger i bunden tæt under land) og ud på revlerne længere ude, de dage hvor det er nødvendigt.

Pladsen, som har mange skrænter og træer i baggrunden, giver læ i nordenvind.

Vand og bundforhold

Bundforholdene er meget varierede. Stenrev, utallige badekar, revler af sand, tangbælter, tangpletter, store sten, mørk bund og lysere bund. Bunddybden varierer også meget, hvilket er ideelt for havørreder, iøvrigt uanset hvor man måtte befinde sig i Danmark.

Generelt fisker man over en gennemsnits-dybde på ca. 60 cm.

Vander er oftest klart, men kan få en smule farve/”grumsethed”, under kraftig sydvendt vind eller vestenvind.

Der er ingen fredningsbælter ved denne fiskeplads.

Årstider – fiskearter ved Skovgårde – Limfjorden

Havørred: Der er to top-perioder for lystfiskeri efter havørred ved Skovgårde er, forår og efterår.

Man kan dog fange ørrederne om vinteren også, men oftest i perioder med ingen vind og megen sol.

Sommersæsonen har også sine gode perioder. Det især på dage med overskyet vejr, uanset tid på døgnet. Samt generelt under solopgang, samt i skumringstiden uanset vejr.

Ligesom alle andre fiskepladser, kan man tage ud uanset vind, vejr, vandstand, tid på døgnet, årstid og fange fisk. Det gælder også for denne fiskeplads. Havørrederne er ligeså utilregnelige som vejrets lune. De har deres egen gang og forholder sig ikke til ikke-reele menneske-satte regler.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. D.v.s. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Tæt på vandet…
Strækningen går nogle kilometer mod vest herfra.

 


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Skovgårde: Klik her…