Ertebølle Hoved

Ertebølle Hoved er en sublim fiskeplads i sommerhalvåret.

Ertebølle Hoved er en af de fiskepladser, hvor chancerne for den store blanke havørred i høj grad er tilstede. Det kan ske fra tidlig forår til sen efterår og alt derimellem.

Fiskepladsen minder om en strækning fra den åbne kyst, og bundforholdene er nogle steder fortryllende, set udfra enhver lystfiskers “havørredøje”.

En stor skrænt og store sten pryder denne fiskeplads. Fra skræntens højeste punkter, kan man danne sig et flot og overskueligt overblik over fiskepladsens muligheder. De 2 rev er for så vidt strækningens, såkaldte, hot-spots.

Vandstanden er ikke altid afgørende for, om man får fanget en havørred her. Men med det skrevet, der er dog flest dage, hvor almindelig- til høj vandstand er bedst.

Der fiskes primært efter havørreder her. Man kan i øvrigt læse mere om det at fiske efter store havørreder i Limfjorden i denne artikel om emnet. Klik på dette link: Find de store ørreder her…

Ertebølle Hoved er en topplads i Limfjorden og kan måle sig med de bedste fiskepladser til fangst af størreden i Danmark.

Vand og bundforhold

Hele strækningen består af sten i alle størrelser. Men der er også sandede områder, blæretangsbuske, ålegræs, meget varierede bunddybder, lavvands-plateauer, dybde render, huller og revler m.m.

Vandet kan grumse til i kraftig vestenvind, nordenvind eller under vind fra syd. Flere dages blæst med vind over 7 sekundmeter, er alt der skal til. Hertil skal nævnes, at havørrederne også kan fanges i semi-grumset vand og i nogle tilfælde, i vand helt uden sigtbarhed.

Man kaster over dybder alt fra 20 cm. til 1,4 meter.

Årstider – fiskearter ved Ertebølle Hoved – Limfjorden

Havørred: Ertebølle Hoved er en desideret sommerhalvårs-fiskeplads. Foråret og efteråret er topperioderne, men også sommerfiskeren har kronede dage på denne fiskeplads i Limfjorden. Havørrederne trækker gerne ude langs hovedet, hvor de kan jage imellem sten, over tangbælter og imellem de høje tangbuske. De samme bundforhold giver også skjul og sikkerhed for havørreden selv. En af naturens pudsige, små sammenfald.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter ved Ertebølle Hoved. Læs mere om hvad det er: Klik her…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering 1.
Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering 2.