Selde Vig

Selde Vig i Limfjorden er ne god fiskeplads til fangst af havørred.

Selde Vig er en spændende fiskeplads i Limfjorden til fangst af havørred, hornfisk og fladfisk. Den inderste del af vigen er lavvandet, men flere dybere render er at finde i området.

Sydvestsiden af vigen egner sig hovedsageligt til havørredfiskeri om foråret, sommeren og om efterået. Det dybe vand tæt under land ved Risum Enge, kaster hvert år store blanke havørreder af sig fra 70 cm. og opefter.

Den inderste del, samt den nordøstlige side, byder på godt fiskeri i vinterhalvåret.

Vær opmærksom på helårsfredningen ved Hinnerup Å mod vest. Læs mere om den her: Fredningsbælter…

Vand og bundforhold

I den inderste del er der områder med småsten overalt på bunden. En mørkere sandbund er dog at finde i det meste af Selde Vig, samt muslingebanker og ålegræs. Det er som nævnt, et lavvandsområde og man må flere steder gå lidt ud i vandet for at finde dybere vand.

Nogle steder skal man være opmærksom på meget blød bund.

Langs sydvestsiden er der dybt vand, med et rigt vandplanteliv, store og små sten, samt lysere sand. Der kan i perioder også være god strøm i denne yderste del af vigen.

Årstider – fiskearter ved Selde Vig – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges året rundt i Selde Vig. Søg det dybere vand i sommerhalvåret selv midt på dagen, men glem ikke at havørrederne kan trække ind i det helt lave vand om aftenen, og blive der indtil lyset igen står op morgenen efter.

I vinterhalvåret kan de fanges døgnet rundt i hele vigen. Fra sen efterår, vinteren igennem og frem til tidlig forår.

Obs: Da der er forskel på hvilken sommer og vinter vi får hvert år i Danmark – hvor varm og hvor kold, samt hvor længe årstiderne varer, er der også forskel på, hvornår områderne af vigen fisker godt fra år til år.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Skrubbe: skrubben kan fanges året rundt i Selde Vig. Sydvestsiden er klart at foretrække, når fladfiskene skal fanges.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering syd

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering nord


Læs om hvordan havørrederne fanges i Limfjorden: Klik her…