Sebbersund v. Nymøllevej

En havørred fra Sebbersund v. Nymøllevej ved Limfjorden.

Sebbersund v. Nymøllevej, er en fiskeplads som er nem at komme til og til tider kaster én eller flere større havørreder af sig. Man finder som regel hurtigt ud af, om havørrederne er i området, fordi de ofte gerne hugger eller minimum følger agnen når de er. Dette er en fiskeplads, hvor ørrederne kommer ind for at æde og intet andet. Derfor kan man regne med, at de viser sig hurtigt.

Kutling, rejer og hundestejler er der masser af det meste af året. Området er også fyldt med børsteorm, både om vinteren og om foråret i perioder.

Da vandet i området er stillestående og generelt lavt, er det sjældent en god fiskeplads om sommeren, hvor vandet kan blive for varmt og iltfattigt. Under somre med lavere temperaturer og mange blæsende dage, kan fiskepladsen sagtens være værd at besøge.

Fiskeri er ikke tilladt indenfor en afstand af 200 m. fra centrum af gennemløbet i dæmningen i Sebbersund.

Vand og bundforhold

En del ålegræs-bælter er at finde i området, dybere render hist og her, samt en del mindre muslingebanker. Sandet har en mørkere nuance og flere steder kan bunden være blød. Gennemsnitsdybden er godt og vel 1 meter langs fiskepladsen.

Årstider – fiskearter ved Sebbersund v. Nymøllevej – Limfjorden

Havørred: Der er klart flest ørreder i området efterår, vinter og forår. Vandstanden må gerne være lav, men ikke i lange perioder med frost. De største ørreder er ofte at finde inde på fiskepladsen i lav vandstand.

Fiskeriet er typisk mest givende i lange kast udad, men de dage hvor vandet er højere end normalt, kan de være at finde, helt inde langs kanten.

Nogle af de mest fangstgivende farver man kan benytte langs fiskepladsen er, grøn/hvid, brun/rød/hvid, lysebrun/sort og sort/rød. Uanset årstid.

Mindstemål for havørred: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter ved Bouet.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Ål: Man kan fange en del ål ved Sebbersund og denne fiskeplads om sommeren. Nattefiskeriet er at foretrække. Benyt ganske almindelige regnorm, en prop eller et bund-forfang.

Mindstemål: 40 cm.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering 1


Se også denne fiskeplads nær Sebbersund: Lundbæk…