Regler for lystfiskeri i Limfjorden

Der er regler for lystfiskeri i Limfjorden. Læs om dem her.

Regler for lystfiskeri i Limfjorden – information

Regler for lystfiskeri i Limfjorden, er værd at sætte sig godt ind i. Det kan i flere tilfælde dreje sig om en bødestraf i den højere ende, hvis de ikke overholdes.

De fleste regler drejer sig omkring mindstemål og fredningsperioder for fisk, fredningsbælter ved å-udløb, samt ved udløb fra bække.

Disse 2 links fører til fiskeristyrelsens hjemmeside og fortæller om mindstemål og fredningsperioder for saltvandsfisk.

Link 1: Mindstemål for saltvandsfisk

Link 2: Fredningstider for saltvandsfisk

Der løber et stort antal åer og bække ud i Limfjorden. Mange af dem benytter havørrederne til at gyde i og for at give dem en chance for i det hele taget at komme op i vandløbene, har man lavet fredningsbælter hvor vandløbene har deres udløb.

I de bælter må der ikke fiskes.

Man kan her læse mere om fredningsbælter generelt, og via. oversigtskortet, søge efter Limfjorden, for at se de aktuelle fredningsbælter deri.

Læs mere her: Fredningsbælter

Obs: Lystfiskere skal desuden holde en afstand på 75 meter til udsatte redskaber, som f.eks. ruser og garn.

Regler for dørgning og trolling – lystfiskeri fra båd i fremdrift. Fiskeriet skal foregå i en afstand af mindst 100 m. fra lavvandslinjen.

De uskrevne regler for lystfiskeri i limfjorden

Lystfiskere imellem, kan nogengange have en tendens til, at blande sig unødvendigt meget i, hvad hinanden laver. Med det sagt, er det godt at hjælpe hinanden på vej til eksempelvis, at behandle fiskene bedre. Det uanset om de skal med hjem eller genudsættes.

En sild eller makrel, samt alle andre fisk man vil have med hjem, skal gerne dræbes hurtigt og effektivt – og ikke ligge i en spand eller på jorden til de dør.

Selvom “verden” ikke er nået til enighed, om en fisk kan føle smerte, ubehag eller slet ikke noget, så skylder vi fiskene en god behandling.

Læs denne artikel om fisk og smerte fra Videnskab.dk: Klik her…

En anden uskreven regel omhandler fiskeri fra båd eller jolle. Bådfiskere kan nemmere  komme omkring i fjorden. De lystfiskere der fisker fra land skal køre og gå en del mere for, at komme til fiskepladserne. Er der lystfiskere på en fiskeplads og man ankommer i båd, er det i den frække ende af skalaen, at sejle ind på pladsen og forstyrre vandet for de der fisker fra land. Og strengt talt unødvendigt. Men det er der delte meninger om. De der er uenige fisker ofte fra båd.

Det går naturligvis begge veje. Ligger en båd på pladsen først, for anker eller dyrker det der kaldes drivfiskeri – d.s.v. der kastefiskes fra båden imens den driver i vinden. Ja, så er det uhøfligt at gå ind og kaste i det område der fiskes henover fra båden. Selvom der ikke burde være det, er der også delte meninger om dette. Hvis man kan gætte hvem de få er, som er uenige, så er den røde tråd også fanget.

Er en lystfisker ved at affiske en plads og man kan se, at vedkommende er på vej i en bestemt retning, skal man enten fiske bagved eller gå et godt stykke foran før man begynder at fiske. Det bedste man kan gøre er, at tale med den tilstedeværende og først-værende lystfisker og høre om hans eller hendes planer.

En af de mere grove

En regel for lystfiskeri i Limfjorden, som ofte brydes og som er en af de værste at se bort fra, er det at ryk-kroge eller pilke en fisk. Uanset fiskeart. At gå efter at sætte krogen alle andre steder på fisken end i munden, med vilje, er så langt fra et rart tankesæt, som man kan komme.

Ser man dette, bør man kommentere det, men ikke for enhver pris. Ikke alle er enige i det og ikke alle bryder sig om at blive begrænset i deres tåbeligheder. Se vedkommende an, før der gribes ind.

I bund og grund drejer lystfiskeri i Limfjorden for de fleste sig om, at hygge sig og finde et fri-rum væk fra hverdagen. Og for langt de fleste er det hyggeligt, at støde på andre lystfiskere og dele erfaringer og fiskehistorier.

De mere hensynsløse med fisketangen i hånden, er der ganske få af. Heldigvis…

Logiske uskrevne regler for lystfiskeri i Limfjorden

I sommersæsonen er der en del badegæster langs Limfjordens bredder. Her holdes gerne en god afstand dertil, der er flere hundrede fiskepladser i fjorden, hvorfra de færreste bader.

Hold altid øje med vandstanden. Man kan nemt blive fanget på en revle, en banke eller andet, når vandet stiger. Brug evt. DMI: Klik her…

Skal man ud i et blødbundet område af fjorden, kan det betale sig at være to lystfiskere sammen.

Om vinteren er det vigtigt at man holder sig fra, at gå på is. Isen er aldrig sikker. Slet ikke i disse år med varmere og kortere vintre.

Hav altid godt med tøj indenunder eventuelle waders. Kroppen kan lukke ned når ude, hvis den bliver for afkølet.

/Jari – Lystfiskeri Danmark.


Læs også om det spændende makrelfiskeri i Limfjorden: Klik her…