Lystfiskeri i Limfjorden – et utal af muligheder….

Der er mange muligheder for lystfiskeri i Limfjorden.

Lystfiskeri i Limfjorden – information

Lystfiskeri i Limfjorden er for alle og omfatter den bredeste vifte af muligheder, en dansk fjord kan byde på. Fra Agger Tange og Thyborøn i vest, til Hals og Egense i øst, kan der fanges mange velsmagende og spændende fiskearter.

Makrel, havbars og multer, fanges oftest i de ydre dele af fjorden, med nogle få undtagelser. Fur byder f.eks. til tider på godt makrelfiskeri fra kysten om sommeren. Multen bevæger sig nogle år helt ind midt i fjorden, det i lavvands-områder eller i og omkring de mange havne.
Læs mere om Fur her: Lystfiskeri Fur…

Havbarsen fanges sjældent inde i fjorden, men derimod hyppigt omkring begge udmundinger ved Kattegat og Nordsøen.

Havørrederne er overalt, sildene oftest i sejlrenden eller i de dybe områder af fjorden og fladfiskene kan ligeledes fanges overalt i Limfjorden.

De populære hornfisk, er allerede fra april og flere måneder frem – alle steder hvor der er vand.

Om sommeren er der en del ål i fjorden. De kan fange stort set over det hele, men ikke alle steder i løbet af hele dagen. Langt de fleste ål, kan fanges i skumringstiden og i nattemørket.

Limfjorden kan mere end mange danske fjorde tilsammen

Da man egentlig ikke kan kalde Limfjorden for en fjord, grundet en fjord gerne skulle have 3 sider, så skal den vel betegnes som en enorm kanal, med flere tilløbende fjorde.

Men på grund af, at den efter sigende engang var lukket i den ene ende, og engang så “åbnet”, kaldes den for en fjord.

Det er ikke helt retfærdigt, at sammenligne Limfjorden med nogen anden fjord og da slet ikke at påstå, at den kan mere end mange danske fjorde tilsammen. Men da det nu er en fjord eller i hvert fald er anset som en, så kan man kun konstatere, at den rummer alt hvad flere fjorde i landet rummer tilsammen.

Alle naturformer man kan finde andre steder, findes ved Limfjorden. Det samme gælder alle bundforhold under fjordvandets overflade og i de fleste tilfælde, ligeså mange fiskearter, samt dyreliv over og omkring fjorden.

Fiskepladserne er utallige, flere end 500…

Lystfiskeri i Limfjorden – et utal af muligheder

Fjorden byder på et væld af fiskearter. De kan fanges fra båd, fra land, vadende i waders, fra havne og stenhøfder. Man kan både fluefiske og spinnefiske, dørge og nogen steder endda dyrke trolling.

Man kan fange fisk året rundt i hele fjorden. Den mest tilgængelig art året rundt, er sjovt nok havørreden. Denne adrætte og ganske unikke fisk, kan leve under alle forhold. Det er også oftest den fisk, som oftest overlever iltsvind, da den hurtigt kan komme ud af et område af fjorden og ind i det næste. Læs mere om det emne i denne artikel: Havørreden er den perfekte fisk…

Hvor havnefiskeriet er for de mere sociale lystfiskere, så er de mere uberørte fjordområder, hvor man skal gå et længere stykke for at komme hen, for dem der mere ynder at fiske alene. Alt kan findes i fjorden uanset hvad man er til.

Store åbne vidder, små snævre vige, øer, fiskepladser med strøm, fiskepladser med stillestående vand. Dybt vand, lavt vand, Limfjorden har det hele.


Limfjorden er den eneste fjord i Danmark, som på sin vis, stadig har en snært af ukendte og uberørte naturområder og fiskepladser… Læs mere om emnet i denne artikel: Klik her…


Lystfiskeri i Limfjorden – bæredygtigt fiskeri

Hvad er bæredygtighed? For nogen er det at genudsætte hver en fisk man fanger, for andre noget andet. Bæredygtighed er egentlig, at tage det med hjem man kan spise og ikke mere. Mange fisker kun for at fange og ikke for at spise, hvilket egentlig er en makaber menneskeskabt ting. Et behov, som ikke står mål med det, at være såkaldt menneskelig.

Mange lystfiskere klandrer sæler for, at æde alle fiskene i Limfjorden. Det selvom fjorden er sund og har utrolig mange fisk i sit vand. Sælerne er sultne ja, og kun når de går op i åerne, kan jeg forstå lystfiskernes og sportsfiskernes ærgrelser. Men i fjorden er der plads til alle, for der er fisk nok.

Man fristes næsten til at sige det logiske, at hvis der er nogen lystfiskere og sportsfiskere, som ikke mener de fanger nok fisk i Limfjorden, så skulle de måske lære mere om både fjorden og fiskeriet deri. Man skal øve sig for at blive bedre, det gælder også når det kommer til at svinge en fiskestang, vælge den rigtige agn og de rigtige fiskepladser… Her kan man ikke hvile på laurbærrene.

/Jari Lystfiskeri Danmark.


Læs også om fiskemulighederne i resten af Danmark her: Lystfiskeri i Danmark…