Lille Knudshoved

Lille Knudshoved på Fur.

Lille Knudshoved på Fur, er en utrolig lækker og flot fiskeplads. Både over og under vandet. Der er ingen fredningsbælter langs fiskepladsen, hvilket i øvrigt gælder for hele øen.

Man kan parkere nogenlunde tæt på pladsen, både lidt før, samt ved Fur Bryghus.

Det er en fordel at have waders på, når pladsen skal affiskes. Nogle steder kan man dog godt fiske fra land, men de dage hvor der er lavvandet, er det en klar fordel at kunne vade længere ud.

Stranden består hovedsageligt af sten.

Vand og bundforhold

Bunden består af mindre sten, revler, blæretangsbuske, en smule ålegræs og stenrev. Nogle få steder kan også muslinger og østers ses. Langs strækningen er også badekar. (Fordybninger i bunden tæt under land)

Bunden er generelt ret varieret og både langt ude og langt inde, varierer dybden en smule, ligesom bundforholdene gør det.

Strømmen langs pladsen sætter gang i aktivitetsniveauet hos fiskene under ebbe og flod. Men de kan også fanges når vandet er stillestående. Havørrederne er dog en tand mere aktive under strømvendingerne.

Kraftig vind fra vest eller nord kan være nok til, at vandet grumser meget til langs pladsen. Det kan i de fleste tilfælde gøre fiskeriet mindre fangstgivende.

Årstider – fiskearter ved Lille Knudshoved

Havørred: Der kan være havørreder langs hele strækningen ved Lille Knudshoved. Både før og efter/på begge sider af hovedet. Ørrederne kan være langt inde og langt ude, derfor kan det være en fordel at affiske alt af systematisk.

Under høj vandstand, kommer havørrederne ofte længere ind. Om foråret og om efteråret, kan der være en del stimer af større individer langs strækningen og ofte er de at finde tæt under land. Nogen gange uanset vandstand. Det er derfor vigtigt ikke at begrænse sit fiskeri ud fra, hvad grundreglen dikterer, da ørrederne ikke altid følger en lystfiskers erfaringer og tro.

Denne fiskeplads fisker bedst/kaster flest fisk af sig, om morgenen og om aftenen i sommersæsonen. (oftest)

Om vinteren skal havørrederne findes i badekarrene lidt syd for Lille Knudshoved.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. D.v.s. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Ved Bryghuset…
Gå mod syd fra parkeringspladsen og fisk i retningen – nordvest.


Se hvor du kan overnatte på Fur her: Ferielejligheder…