Lendrup Strand

Lendrup Strand er en god plads til lystfiskeri efter havørred i Limfjorden.

Lendrup Strand er nem at komme til og er en del af sølv-trekløveren, som også indbefatter Rønbjerg samt Næsby Dale. De 3 fiskepladser udgør nogle af de bedste fiskepladser i Limfjorden, til fangst af store blankfisk, også kaldet overspringere.

Der er ingen fredningsbælter i området og fiskepladsen/strækningen, kan være givende i begge retninger d.v.s. mod syd og nord.

Det kan betale sig at medbringe og iføre sig waders, men flere steder kan man fange fiskene ved at kaste fra stenene eller fra stranden.

Man kan parkere tæt på vandet.

Vand og bundforhold

Bundforholdene er blandede ved Lendrup Strand. Ålegræs, sandet bund, bund med småsten, stenrev, muslingebanker, badekar (Fordybninger i bunden tæt under land) og generelt blandede vanddybder er at finde.

I perioder med kraftig vind fra vest, syd og nord, kan vandet grumse til og under de forhold, kan det være sværere at fange havørrederne.

Årstider – fiskearter ved Lendrup Strand – Limfjorden

Havørred: Havørrederne kan fanges under alle årstider ved Lendrup Strand. Dog er foråret og efteråret at foretrække. Sommeren og vinteren kan også have sine gode perioder. Især sommerfiskeriet kan være godt. Især når havørrederne trækker tæt under land om aftenen, hvor de ofte bliver til morgenen efter, hvor de også kan fanges, før de igen trækker ud i dybere vand.

Dermed ikke sagt, at de ikke kan fanges midt på dagen om sommeren, for det kan de. Her skal havørrederne dog oftest findes i områder med lidt dybere vand. (Fra ca. 70 cm. – 1,5 meter i dybden)

Vinterfiskeriet foregår ofte i badekarene eller i de områder af Lendreup Strand, hvor vandet står forholdsvist stille. Solen skal gerne have stået på nogle dage, før det sidstnævnte er mest fangstmæssigt givtigt.

P.g.a. badegæster, som nyder sommeren og Limfjorden i området, kan det i perioder være svært at komme til nogle steder langs stranden. Men der er rigeligt med strand at affiske uden badegæster, hvis man vil gå lidt efter det.

Om aftenen og om morgenen er der ikke så mange ude at bade, og havørrederne får mere ro til at komme tæt under land flere steder end ellers.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter i dette område. Læs mere om hvad det er: Klik her…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads nær Lendrup Strand: Klik her…