Næsby Dale

Næsby Dale er fiskepladsen i Limfjorden, hvor der oftest fiskes efter store havørreder.

Næsby Dale er en utrolig flot fiskeplads i Limfjorden. Det er hovedsageligt havørreder der fiskes efter fra pladsen, men også en del hornfisk er at finde allerede fra midt i marts og hele sommeren igennem.

Der er generelt lidt dybere vand langs strækningen og det er i langt de fleste tilfælde slet ikke nødvendigt, at gå i vandet med waders for at kunne fange fisk eller for at fiske i det hele taget for den sags skyld.

Fiskepladsen er kendt for store trækkende havørreder og til tider stimer af mindre fisk. Selvom man nogle dage kan gå uden at fange noget eller meget lidt, er det ofte med de helt støre drømmefisk i tankerne, man skal bruge tiden her. De er der, og en skønne dag er det ens egen tur. Tålmodighed er en dyd ved Næsby Dale. En tålmodighed der sommetider bliver belønnet med en fisk fra 4-8 kg. nogengange større.

Forår, sommer og efterår er at foretrække, om sommeren gerne tidlig morgen eller sen aften. Havørrederne kan dog til tides fanges selv midt på dagen. Det dybe vand åbner for flere timers godt fiskeri i løbet af hele dagen.

Vand og bundforhold

Bunden består af lysere sand, mange sten og tangbælter. Vandet er ofte klart, men kan blive en anelse grumset i flere dages kraftig vind fra nord, vest eller syd.

Der er dybt vand langs det meste af strækningen fra ca. 1- 3 meter.

Ingen fredningsbælter er at finde i området.

Årstider – fiskearter ved Næsby Dale – Limfjorden

Havørred: Havørrederne skal gerne fanges om foråret, sommeren over og om efteråret. De store ørreder trækker gerne ind på denne fiskeplads for at jage småfisk, sild, tobis og hundestejler i løbet af hele døgnet. Om aftenen i sommersæsonen, også rejer og kutling m.fl.

Brug gerne større blink eller længere kystwoblere generelt. Da ordsproget, “større agn – større fisk”, holder stik i langt de fleste tilfælde. Fluefiskeren kan have meget mere held med sit fiskeri, når ørrederne trækker ind i aftentimerne for at spise mindre byttedyr og fisk, end ellers.

Havørrederne kan fanges både dybt og lavt på denne fiskeplads.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads nær Næsby Dale: Klik her…