Kleppen

Kleppen er en fiskeplads i Limfjorden til fangst af havørred.

Kleppen er en fiskeplads i Limfjorden, hvor Venøfærgen til Venø sejler dagligt. – I øvrigt en spændende ø med ca. 20 km. kystlinie.

Fiskepladsen kan være givende året rundt, men om vinteren kan det betale sig at gå mod nord, ind mod mere stillestående vand. Om sommeren kan der fanges fisk over det hele, især i det dybe vand på syd-siden, hvor bunden er fyldt med sten og vandplanter.

Tager man Kleppen og området omkring som helhed, er det dog mere en udpræget efterårs- og forårsplads.
( Det ville dog være en fejl, kun at begrænse sig til de 2 årstider)

Kleppen er en del af et smukt og i nogen grad kuperet vildtreservat. Det er en sand fornøjelse at gå i området, både med og uden fiskestang. Men som lystfisker, kan det være svært uden…

Vand og bundforhold

På sydsiden er bunden utrolig lækker at se på. Som at se ned i et saltvandsakvarie, flere steder ihvertfald. Sten og tangplanter pryder sandet, så man flere steder næsten ikke kan få øje på det. Også muslinger og østers er at finde flere steder. Spredte i området.

Vandet er relativt dybt på den side af spidsen.

På den anden side, mod nord, finder man en langt mere sandet bund, samt ålegræs-bælter og lavere vand. Det langs de fleste meter af strækningen. Bunden synes ret kedelig, men det er jo havørreden der skal kunne lide den, og ikke os lystfiskere… Derfor er der naturligvis havørreder at fange, trods det til tider golde udseende.

Længere mod nord rejser sig en høj skråning, som på dage med vind fra vest/sydvest kan give læ, i et ellers ret åbent område.

Årstider – fiskearter ved Kleppen – Limfjorden

Havørred: At fange havørred i og omkring Kleppen, kan lade sig gøre året rundt. Det er en af de pladser, hvor man ikke må sætte sig fast på årstider, især fordi, at pladsen er så alsidig. Strømvand, stillestående vand. Dybt og lavt. Sandbund, stenet bund, tangbælter m.m.

Pladsen har alt til alle årstider og er placeret således, at flere gode begrundelser for havørredernes kærlighed til pladsen, kan hives op af fiskehatten. Selve Venø fungerer eksempelvis, som et kæmpe rev for områdets havørreder, året rundt.

Et samlingssted for fødeemner og derfor også for havørrederne. En magnet, hvor naturens skabninger udgør den ene pol og øen den anden.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Kleppen: Klik her…