Horsens Fjord

Havørred fra Horsens Fjord.

Horsens Fjord er endnu et bud på en spændende fjord, til lystfiskeri efter flere fiskearter. Dog er fiskeriet efter havørreder det mest gængse året rundt.

Fjorden byder på et utal af vige og småøer. Flere steder kan man komme helt ud til sejrenden, hvor både havørreder, hornfisk og makrel kan fanges. Hovedsageligt om sommeren.

Hornfiskene er at finde og fange overalt. Det allerede fra midten af april/start maj. De næbbede fisk bliver i Horsens Fjord 3-4 måneder frem derfra.

Makrellerne ankommer henunder sensommeren, ca. fra august.

Også ål og skrubber kan fanges i fjorden, her er sommersæsonen klart at foretrække. Den indre del af fjorden kan dog rumme en del skrubber både vinter, forår og efterår også.

Info om lystfiskeri i Horsens Fjord

Horsens Fjord er lige under 20 km. lang. Havørrederne er både at finde langt ude og langt inde året rundt. Det skyldes de mange vige og lavvandsområder, som er i fjorden hele vejen ud. Det skyldes også sejlrenden, som snor sig og rammer tæt under land flere steder, samt drejer væk derfra andre steder – også hele vejen ud. Om vinteren kan det betale sig at gå væk fra sejlrenden og i flere tilfælde kan det betale sig at nærme sig den, bl.a. i sommerhalvåret. Strøm er lig med køligere vand, hvilket er godt om sommeren, men skidt om vinteren. Derudover tilfører det mere strømmende vand i den varme tid, mere ilt generelt set.

Ålene kan fanges om aftenen og om natten om sommeren, stort set overalt.

Hornfiskene hugger oftest i dagtimerne, ofte i al slags vejr, men i solskinsvejr er de det oftest mest fødesøgende.

Makrellerne fanges lettest fra båd, men flere steder hvor man kan komme til sejrenden fra land eller vadende i waders, kan de også fanges der.

Læs meget mere om lystfiskeri i Horsens Fjord på denne side: Lystfiskeri i Horsens Fjord…

På siden nævnes fiskepladser og parkeringsmuligheder.

God fornøjelse…

Lystfiskerilimfjorden.dk


De effektive havørredagn til Limfjorden, fungerer også glimrende til ørrederne i Horsens Fjord. Læs mere: Klik her…