Hesteskoen

Hesteskoen er en dejlig fiskeplads ved Limfjorden.

Hesteskoen ved Limfjorden er en kendt og derfor også en meget benyttet fiskeplads. Man kan parkere helt nede ved vandet, på en stor og rummelig parkeringsplads.

Området benyttes også til badning om sommeren og luftning af hunde, året rundt.

Selvom det er et hyggeligt område at fiske i generelt, så er både Nordjyllandsværket overfor pladsen og industriområdet på samme side som Hesteskoen, men lidt øst for, ikke indbegrebet af et lækkert natur-scenarie.

Ikke desto mindre er der fisk at fange, under alle årets fire årstider.

Vand og bundforhold

Bunden er generelt lidt blød, ikke så man synker i, men den minder lidt om at gå på blødt, tykt græs. Sandet har en lidt mørkere nuance end det man kender ude fra stranden, udenfor fjorden, og der er en del ålegræs flere steder langs strækningen.

Vanddybden er generelt rimelig lav, men der er ikke langt ud til sejlrenden og går man mod øst, kommer man ud til en spids, hvor sejlrenden kommer meget tæt på land, hvorfor der også er dybt allerede en meter fra bredden.

Fra parkeringspladsen og mod vest, er der flere steder både små og store sten, men den mørksandede bund og det pletvise ålegræs fortsætter.

Vandet er generelt klart, men i hård nordenvind og østenvind bliver det hurtigt grumset.

Årstider – fiskearter ved Hesteskoen – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges ved Hesteskoen året rundt. Man kan dog fremhæve forår, sommer og efterår, som de 3 bedste årstider.
Vinteren kan dog være særdeles god, især når solen har varmet vandet op i nogle dage.

Om sommeren kan det være en fordel, at komme sent om aftenen og fiske ind i skumringstiden. Badegæsterne er væk og desuden giver den mørkere aftenhimmel, ørrederne mod på at trække ind i det lave vand for at jage.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Hesteskoen: Klik her…