Havbars ved Agger Tange – udmundingen af Limfjorden

Havbars ved Agger Tange er der mange af hvert år. Tangene ligger ved udmundingen af Limfjorden på vestsiden.

Havbars ved Agger Tange er en sommerbegivenhed. Området og lystfiskeriet trækker flere og flere danskere til hvert år.

Der er flere gode grunde til at fiske efter havbars. Den ene er at de smager godt. Den anden er naturen hvori de fanges. Her er både tale om Vesterhavet ved udmundingen af Limfjorden og selve tangen, som er rig på fugleliv og klassiske danske Vesterhavs-klitter.

Desuden er havbarsen nem at fange og fangstmetoderne er dejligt ukomplicerede. Naturligvis er lystfiskeri hvad man gør det til, men det er ganske unødigt at gøre det til mere end det er. Havbarsen er en simpel rovfisk og agerer derefter.

Der er regler for hvor mange man må tage hjem pr. mand/kvinde pr. dag. Og desværre ændres reglerne stort set hvert år, så derfor må man følge med inde på fiskeristyrelsens hjemmeside for at kunne følge med.

Èn ting der dog ikke har ændret sig, er mindstemålet, som er på 42 cm. – Alle under skal genudsættes.

Havbars ved Agger Tange – fangstmetoder

Først og fremmest er det en god idé, at have et langt fangstnet med. Man kan fange havbarsene fra stranden, hvor det ikke er nødvendigt med et net, men det i høj grad når man fisker fra en af de mange bølgebrydere langs stranden.

Se hvorfor i denne video: Havbars fra Udmundingen af Limfjorden…

Egentlig er det en smule omsonst at beskrive flere forskellige fangstmetoder til havbars, men da det er muligt at fange de velsmagende havbars med flere forskellige agn, kan man prøve sig frem og se om der er en eller to metoder, man helst vil benytte.

Blink er den mest effektive agn af alle. Det set over en hel sæson, samt fra den bedste del af Vestkysten – fra Thorsminde og op til Skagen. Brug hvilket som helst blink i sølv eller sølv/blå – kast ud og spin ind ganske jævnt med få spinstop. Er der havbars så hugger de.

Mange vil gerne mene man skal spinne ind i et varieret tempo, nogen mener det skal gøres hurtigt. En jævn indspinning er alt der skal til, ikke for hurtigt og ikke for langsomt. Man skal ikke lade sig narre af lystfiskere, som gerne vil gøre dette fiskeri mere sofistikeret end det i realiteten er.

Man kan også bruge gummidyr og gummifisk, som påmonteres en vægtbelastet krog, kaldet en jig.

Fluefiskeren kan også fange havbars med diverse fiskeimitationer.

Har man børn med for at fiske efter havbars ved Agger Tange, kan man passende bruge en prop, gerne en trekrog og et stykke sild, tobis eller brisling. Fisk gerne 1-1,5 meter under proppen.

Spinnere kan også fanges havbars med, men én af de mest sjove og spændende metoder, er fiskeri med popper. Denne overfladeagn er effektiv når havbarsen går højt i vandet eller jager i det lave vand. Angrebet minder om det af en gedde eller en stor aborre over kiloet.

I bund og grund er reglen så simpel som dette: Er der havbars så hugger de på hvad som helst, bare det er sølvfarvet, frem for nogen anden farve.

Det er muligt at fange med andre farver, men effektiviteten ligger 80% under fangsttallet, i forhold til det ved brugen af sølv, eller farver kombineret med sølv.

De bedste omstændigheder til fangst af havbars

Klart vand, klart vand og klart vand. Semi-grumset vand kan gå an, men man fanger ca. 95% færre fisk når vandet er grumset ved Agger Tange. Semi-grumset vand, hvor agnen kan ses minimum 50 cm. nede er ok.

Starter sommeren allerede i maj, kan der være havbars allerede fra starten af juni her. Men juli, august og september er topmånederne, hvor august og september skiller sig markant ud, som de bedste måneder.

Nogle dage er aftenfiskeriet det klart mest givende, mens andre og mere overskyede dage, kan være det samme. Under højsommeren, kan man ofte fange havbars ved Agger Tange fra morgen til og med aftenskumringen.

Man kan desuden fange flere sidegevinster under dette fiskeri. Eksempelvis makrel, hornfisk, havørred, laks og stavsild m.fl.

Læs meget mere om havbars her: Havbars…

Lystfiskerilimfjorden.dk


Du kan overnatte tæt på Agger Tange, f.eks. i hytte på denne campingplads. En plads hvor du ligger helt ud til Limfjorden, samt ved nogle af fjordens bedste havørredpladser: Klik her..