Harvarp Odde

Harvarp Odde på Fur i Limfjorden.

Harvarp Odde er en af de fiskepladser på Fur, som er spændende for øjet der ser, men knap så givende. Den har dog nogle få fordele om sommeren, i forhold til lavvandspladserne på eksempelvis Vestisiden. Det dybe vand løber tæt op ad land. Strømmen odden rundt kombineret med det dybe vand, kan gøre det muligt at fange havørreder her om sommeren uanset tid på døgnet.

Spidsen af Harvarp Odde, huser et lille område med lavere vand/et rev, hvor ørrederne gerne stiller sig.

Den dybeste side af odden er den vestvendte, hvor der nogle steder langs østsiden, er små områder med lavere vand.

Denne fiskeplads på Fur er egnet til lystfiskeri fra land. Der er ingen steder, hvor man kan drage fordel af at kunne vade ud i vandet.
(Spidsen er på sin vis undtagelsen.) Men kan sagtens affiskes fra land også. Der er til tider en lille fordel i, at kunne vade ud på spidsen under lavvande, ellers ikke.

Pladsen er fremragende til fiskeri efter hornfisk i sæsonen.

Vand og Bundforhold

Bunden er forholdsvis jævn rundt om odden. Der er nogle steder hvor bunden bl.a. består af sten og muslinger m.m. F.eks. ude omkring spidsen.

Vandet kan grumse en anelse til i kraftig østenvind, samt i nordenvind.

Sand og småsten, samt en smule åletang hist og her, er at finde i dybden. Nogle få sporadisk placerede tangbælter kan desuden findes på østsiden.

Årstider – fiskearter ved Harvarp Odde

Havørred: Skal man have chancen for at fange en havørred her, er der enten om foråret, om sommeren eller om efteråret.
For at få størst chancen for fangst skal man helst affiske hele Harvarp Odde. Meter for meter…

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. D.v.s. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Østsiden…
Gå mod syd når ankommet til vandet. (Mod højre)


Se hvor du kan overnatte på Fur her: Ferielejligheder…