Harre Vig – “Hjerk Bjerg”

Man kan fange havørreder i Harre Vig i Limfjorden.

Harre Vig er en vestvendt vig i Limfjorden. Flere gode fiskepladser er at finde i området, men pladsen beskrevet her, er en af de bedre.

Fiskepladsen dækker på sin vis en hel halvø, undtagen den del, som er dækket af et fredningsbælte fra Hjerk Nor. Læs mere om bæltet i linket her. Skriv evt. Harre Vig i oversigten. Klik her…

Hjerk Bjerg er en del af fiskepladsen. En skrænt på 15 meter i højden. Naturen er lækker og varieret rundt om halvøen og der er ofte havørreder at fange.

Man kan fange havørrederne året rundt her.

Vand og bundforhold

Langs strækningen rundt om halvøen i Harre Vig, møder man både dybt og lavt vand. Der er flere render, revler og muslingebanker langs hele strækningen. Bunden består af små sten og lysbrunt sand, nogle steder er en del store sten, samt tang og tangbælter af ålegræs.

Stenrev er også at finde, samt banker med østers hist og her.

Vandet er generelt klart, men kan dog grumse en anelse til i kraftig vind fra vest.

Årstider – fiskearter ved Harre Vig – Limfjorden

Havørred: Havørrederne kan fanges i vigen og fra denne fiskeplads året rundt. Nogle lystfiskere foretrækker vinterhalvåret i denne del af Limfjorden, men sommerfiskeriet kan også byde på både store og mange havørreder. Især aftenfiskeriet kan være ganske spændende og spektakulært.

På grund af det dybere vand tæt under land flere steder, skal man dog være klar over, at man sagtens kan fange havørreder midt på dagen også.

Forårs-, efterårs- og vinterfiskeriet, kan byde på hugvillige havørreder fra morgen til aften.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er ingen fredningsbælter i dette område. Læs mere om hvad det er: Klik her…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Gå mod venstre, når fremme ved vandet fra parkeringspladsen.


Læs også om regler for lystfiskeri generelt i Limfjorden: Klik her…