Fursund Strand

Lystfiskeri fra Fursund Strand i Limfjorden.

Fursund Strand er en stenet strand, som i høj grad egner sig til vadefiskeri efter havørreder og hornfisk. Når der er alt fra almindelig vandstand til højvandstand, kan man sagtens fiske fra land.
Via. fiskeri hvor man er iført waders, får man dog langt mere fiskevand med. Der er tale om en større lavvandsplads.

Man kan parkere lige ved vandet og affiske til begge sider. Begge sider har noget at byde på. Der hvor lavvandsområdet er størst, er der ca. 100-110 meter ud til det dybe, som er omkring 1,5 m. til 2 meter i dybden.

Der er ingen fredningsbælter langs fiskepladsen, hvilket i øvrigt gælder for hele øen.

Vand og bundforhold

Denne plads i Limfjorden på Fur, er ligesom Lille Knudshoved, som grænser op til denne, indbegrebet af lækre bundforhold. Variationen imellem sand, stenbund, muslinger, østers, blæretangsbuske og nogle steder ålegræs, er et kæmpe trækplaster for havørredernes og hornfiskenes fødeemner. I sidste ende af samme grund derfor også havørreden og hornfisken… Fiskeriet efter havørreder klart er bedst i det tidlige forår, samt om efteråret. Pladsen er fuld af revler, hvor havørrederne kan gemme sig. Derfor, skal det lave vand ikke undervurderes. En havørred kan stå i skjul lige foran en, selvom man ikke kan se den. Affisk derfor hver en meter. Både ude og inde.

Der er under ebbe og flod, rigtig god strøm på pladsen. Det gør ofte ørrederne mere aktive og hugvillige. Man kan fange havørreder i blikstille vand på denne plads, i kraftig vind og alt derimellem.

Kraftig vestvendt vind, kan tilgrumse vandet en del…

Årstider – fiskearter ved Fursund Strand

Havørred: Havørrederne langs Fursund Strand, kan fanges overalt på pladsen. Langt inde og langt ude. Selvom foråret og efteråret ofte er de bedste årstider, kan vinterfiskeriet efter stimer af grønlændere, (ikke kønsmodne, blanke havørreder) være rigtig godt.
Sommersæsonen kan tæt op ad det dybe, byde på godt fiskeri i løbet af hele dagen. Hvorimod fiskeriet tættere under land, gerne må foregå så tidligt som muligt – om morgenen og i de sene aftentimer. Det i ly af mørket både for havørreden og lystfiskeren. Rigtig mørke dage hvor skyerne lukker for det meste lys, fungerer på samme måde, uanset tid på dagen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. D.v.s. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere ved den nordlige del: Gammel Havn…
Klik på linket for at se hvor du kan parkere ved den sydlige del: Søndergårdevej…


Læs alt om havørredfiskeri her: Kystfiskeri i Danmark…