Bådsgård Rev

Bådsgård Rev

Bådsgård Rev og området omkring, er i top 2 over de bedste fiskepladser i Skive Fjord, og i top 10 over de bedste vinterpladser i Limfjorden.

Revet som går nogle hundrede meter ud i fjorden, byder ofte på chancen for rigtig store ørreder. I den kolde tid er der ofte også grønlænderstimer. Går man ind i Bådsgård Vig fra revet, er der større chancer for farvede fisk i den kolde tid. Hvorimod de blanke havørreder typisk opholder sig langs- og over revet.

Her kan fanges fisk fra morgen til aften, uanset vind og vejr. Dog er almindelig eller høj vandstand at foretrække. I længere perioder med frost, er der ikke mange fisk i hele området generelt. Skive Fjord er en lavvandsfjord og tager derfor hverken godt imod kraftig kulde, eller varme for den sags skyld. Læs mere om det her: Skive Fjord…

Vand og bundforhold

Tangbælter af ålegræs, tangpletter, store muslingebanker, render og huller, samt stenrev – både små og store, pryder denne fiskeplads i Limfjorden.

Vandet er oftest klart, men kan under dage med nordenvind og vestenvind, blive en anelse grumset. Man fisker over vanddybder fra godt 20 cm. ned til 1,5 meter på det dybeste sted. Gennemsnits-dybden ligger på ca. 60 cm.

Bemærk: Der er ingen fredningsbælter ved Bådsgård Rev eller i området omkring.

Årstider – fiskearter ved Bådsgård Rev – Limfjorden

Havørred: Man kan fiske efter havørred ved Bådsgård Rev i vinterhalvåret. Sommeren og iskolde vintre er undtagelsen.

Havørrederne kan stå i det helt lave vand, i huller, samt over og omkring hvert tangbælte, stenrev, hver rende og muslingebanke.

Brug gerne blink som kan fiskes i lavt vand, såsom OGP Silling, Jæger´s Blink eller Needle D. Når der er koldest fungerer lyserød/hvid/sølv, rød/sort og brun/hvid eller evt. brun/sort. Om foråret er ren sølv uhyre effektiv. Også spinnere fanger man godt med på denne plads. Mepps 3 eksempelvis.

Fiskene kan både fanges langt inde og langt ude på fiskepladsen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om de gode agn til denne fiskeplads her: Havørredagn…