Attrup Havn – strækning øst

Jari med en havørred fra Attrup Havn i Limfjorden.

Attrup Havn og strækningerne mod både øst og vest er derfra, er gode fiskepladser i Limfjorden, til fangst af havørred og hornfisk. I sommerperioden kan der endda være multer på denne fiskeplads.

Strækningen mod øst er klart at foretrække. Både fordi der er et fredningsbælte mod vest, efter nogle hundrede meter og fordi strækningen mod øst er lang og givende, især når det kommer til fangst af havørred.

Læs mere om fredningsbæltet længere nede i teksten.


En lille detalje, som skal nævnes i forhold til denne fiskeplads er, at man kan købe rigtig god mad lavet fra bunden og få noget lækkert at drikke ved havnens Café. Den er anbefalelsesværdig. Fiskefrikadellerne og Stjerneskuddet er blandt landets bedste. Se og læs mere om  caféen: Klik her…


Man kan parkere lige ved Attrup Havn og begynde sit fiskeri derfra. En let tilgængelige fiskeplads med alle muligheder.

Vand og bundforhold

Uanset om man går mod øst eller vest fra havnen, så er der mange tangbælter at finde. Nogle steder er der også en del muslinger, småsten og mindre dybderender. Dybde-renderne giver jagtområder og læ til havørrederne, derfor er der ofte en del af ørrederne her.

Man kan sige, at bunden er ret jævn og hård de fleste steder, men tæt under land, er den flere steder ret blød. Jo længere man kommer ud, jo hårdere bliver den.

Vanddybden varierer, hvis man tager udenfor havnen med, er der da fra ca. 20 cm. ned til 2 meter. Her menes vanddybder man kan fange fisk i.

Man fisker gennemsnitligt i vand på ca. 70 meter i dybden.

Vandet kan blive grumset i kraftig vind fra hovedsageligt vest, syd og øst. Oftest hvis det har stået på i flere dage.

Årstider – fiskearter ved Attrup Havn – Limfjorden

Havørred: Ved Attrup Havn kan man fange den velsmagende havørred, fra foråret og frem til sent på efteråret. Vinteren er ikke specielt givende, men har under flere døgn med solskin nogle dage, hvor havørrederne er inde på pladsen.

Man kan fange havørrederne overalt i området i sommerhalvåret. Langt inde og langt ude. Det kan betale sig at gå ca. 50 meter ude og kaste både ind, frem for sig og udad på denne fiskeplads, for at få det hele med.

“Jeg anbefaler at man har sildeimitationer med, samt brune agn. uanset årstid”. Jari – Lystfiskeri Danmark

Obs: Vær opmærksom på helårsfredningen ved Pallisvad Å. Læs mere om fredningsbæltet her: Fiskeristyrelsen…

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs mere om lystfiskeri efter havørred i Limfjorden i dette link: Klik her…