Tambosund-pladsen

2 fine havørreder fra Tambosund-pladsen i LImfjorden.

Tambosund-pladsen ligger imellem 2 halvårs-fredningsbælter. Fredningsbælterne og pladsen, kan findes lige før man kører over til Jegindø, som er et havørred-mekka året rundt.

Havørrederne kan også fanges på denne fiskeplads året rundt. Her er tale om en fiskeplads der har topperioder uanset årstid.

Når halvårsfredningen står på, kan man fiske over en strækning på ca. 1 km.

Ikke nok med at fiskepladsen er givende året rundt, men der kan også være mange ørreder med en god gennemsnitsstørrelse. I perioder er det svært at fange fisk under mindstemålet på 40 cm.

Pladsen er nemt tilgængelig og vadefiskeri via. brugen af waders er en fordel.

Vand og bundforhold

Bunden er på sin vis ret varieret. I dette tilfælde er der mere tale om bundens mange dybde-facetter. Flere steder er render, huller/badekar. Generelt set er der tale om en forholdsvis lyssandet, lavvands-strækning. Men jo længere man vader mod nord, jo flere farvenuancer er at se i sandet.

Muslinger og østers, ålegræs og småsten, er sporadisk placeret langs Tambosund-pladsen.

Selvom det er en klar fordel at bruge waders flere steder, så er der også flere steder langs strækningen, hvor man kan fiske fra land.

De to halvårs-fredninger ved Egebjerg Bæk og vandløbet ved Tambohuse, kan man læse mere om i dette link. Skriv evt. Jegindø – i oversigten: Klik her…

Årstider – fiskearter ved Tambosund-pladsen – Limfjorden

Havørred: Havørrederne kan, som nævnt, fanges under alle årstider på pladsen. I vinterhalvåret kan de findes i det lave vand d.v.s. helt inde fra bredden og ca. 20 meter ud derfra.

I løbet af sommerhalvåret kan havørrederne fanges over det hele, men der er dage hvor de kun kommer ind over det lave vand og det er typisk sen aften til tidlig morgen – i ly af mørket. Nogle dage hvor der er overskyet, kan undtagelsen findes oftere, end de dage hvor solen står højt på himlen i løbet af dagen. De dage kan fiskeriet midt på dagen, være mindst ligeså godt, som morgen og aftenfiskeriet.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

Mindstmål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Tambosund-pladsen: Klik her…