Randers Fjord

I Randers Fjord kan man opleve spændende og fangstgivende lystfiskeri.

Randers Fjord byder på et væld af muligheder for lystfiskeri. Denne fjord er fuld af spændende og spiselige fiskearter. Gedde, aborre, havørred, sandart, skrubbe, ål, stenbider og multe m.fl.

Man kan fange havørreder i fjorden året rundt, men havørrederne, uanset om de er blanke eller ej, er fredet i perioden fra 16. november til d. 1. marts. Begge dage er inkluderede i fredningsperioden.

Om sommeren er især de yderste 3 kilometer fremragende, når de sølvblanke havørreder skal findes og fanges. Om foråret og om efteråret er ørrederne mere spredte, helt inde fra den inderste del af Randers Fjord og ud til den yderste.

Nedfaldsfisk er fredede året rundt i denne fjord.

Info om lystfiskeri i Randers Fjord

Randers Fjord er godt og vel 27 kilometer lang. Den inderste del er brakket, til tider endda fersk, på grund af Gudenåens udløb. Inde i den inderste del kan man fange sandart, aborre og gedde m.m. Også en del helt kan fanges i den inderste del af fjorden

Multerne går ofte ikke længere ind end til ca. midten af fjorden, med få undtagelser. Der er flest fra det der hedder Stenrevet og ud.

Makrellerne er mange i sensommeren. De kan både fanges fra land og fra båd, ganske som sildene, som ankommer ca. i april, nogle år en måned tidligere og andre, en måned senere. Også efteråret kan byde på udmærket sildefiskeri. Sildene fanges nemmest inde fra Kanaløen.

Havørrederne og fiskepladserne til fangst af dem, er mange. Nogle er dog bedre end andre. Fiskeriet efter dem er ofte nemt og ligetil, hvis da bare man placerer sig på de rigtige fiskepladser på de rette tidspunkter.

På denne side om lystfiskeri efter de fleste arter i Randers Fjord, især efter havørreder, kan du læse dig klogere på fiskepladserne, teknikkerne, samt hvad med og hvornår havørrederne skal fanges i fjorden.

Se siden om fjorden her: Lystfiskeri i Randers Fjord…

På siden kan man også se hvor der kan parkeres m.m…

God fornøjelse…

Lystfiskerilimfjorden.dk


Grejet til fiskeriet i Randers Fjord, kan købes før du tager afsted, ved Kragh´s Fiskeriartikler – eller online på webshoppen: Klik her…