Navet

Navet er en god fiskeplads i Limfjorden til fangst af havørreder.

Navet er en spændende fiskeplads i Limfjorden, placeret inde i Halkær Bredning ved Sebbersund. Fiskeriet er klart at foretrække i vinterhalvåret, men man kan også fange fisk derinde i sommerhalvåret, dog ikke så ofte under de varmeste somre.

Sen efterår, vinter og tidlig forår er at foretrække.

Halkær Bredning er ca. 4 km. lang og 2 km. bred. Flere åer og bække løber ud i bredningen, heriblandt Halkær Å.

Navet er en let tilgængelig fiskeplads og udgør en spids i den nordlige ende. Men affisker man strækningen længere mod nord fra spidsen, kan man ofte finde flere fisk, end dem der står i området omkring Navet.

Man kan fiske fra land flere steder, men med waders kan man komme ud forbi siv for, at få mere fiskevand med.

Vand og bundforhold

Bunden består af en form for mørkglødet sand og småsten. Derudover er der en del ålegræs at finde også.

Vandet kan nogle dage synes en smule mørkt, men ofte er det den mørke bund man lader sig snyde af. Her skal trods det nævnes, at under kraftige vindforhold, uanset vindretning, kan vandet blive en anelse grumset.

Det er nemt at vadefiske i området/i bredningen, samt ved Navet. Det er fordi bunden er rimelig stabil og ikke blød, ligesom der de fleste steder også er, en ret jævn bund uden huller etc.

Der er 3 helårsfredninger i området, samt 2 særfredninger. Læs mere om fredningsbælterne i dette link og skriv evt. Sebbersund i oversigten. Klik her…

Årstider – fiskearter ved Navet – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges på selve fiskepladsen og i Halkær Bredning generelt i vinterhalvåret. Det uanset tidspunkt på døgnet. Fra tidlig morgen til sen aften.

Havørrederne kan desuden fanges langt inde og langt ude, så man skal ofte søge lidt før man finder fisk. Revet som går ud fra spidsen ved Navet, kaster nogengange ret store ørreder af sig.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Navet: Klik her…