My´s Havørredstrækning

My´s Havørredstrækning

My´s Havørredstrækning består af hele sydsiden af Glomstrup Vig. Fiskepladsen er utrolig lækker og varieret og der er ofte en del havørreder langs det meste af strækningen. Denne fiskeplads i Limfjorden er at finde på Sydmors.

Pladsen egner sig i særdeleshed til fluefiskeri men også til spinnefiskeri med højtgående agn. Havørrederne er oftest at finde i lavere vand.

Vand og bundforhold

Bunden består af lysebrunt sand, samt mørkere sand. Nogle steder er sandet dækket af småsten. En del ålegræs er langs pladsen, men også en del blæretangsbuske er at se hist og her.

Det gode ved denne fiskeplads er de mange stenrev, dybdevariationer og badekar. Også det faktum at sejlrenden ind til Thissinghus Havn er at finde. Et utal af små “vige”/indhak udgør glimrende standpladser for fisk fra 50 cm. og opefter.

Årstider – fiskearter ved My´s Havørredstrækning – Limfjorden

Havørred: Havørredfiskeriet topper fra tidlig forår og frem til starten af sommeren. Under efteråret og i vintersæsonen ligeså. Jo mildere vinteren er, jo bedre er fiskepladsen under årstiden.

Både fluefiskeren og spinnefiskeren kan have lige meget held med fiskeriet her. De fleste fisk er at finde under 20 meter fra land, med få undtagelser.

Sølv, hvid, brun, lyserød, grøn og blå kombineret med hinanden, er alle sammen givtige farver og farvekombinationer langs My´s Havørredstrækning.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er et halvårs-fredningsbælte i Glomstrup Vig samt et helårsbælte ved Storup Å (Movtrup Å) inde i bunden. Læs mere om fredningsbælter her: Fredningsbælter…

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Gå mod nordøst ad langs vejen og derefter mod nordvest ad markvejen. Husk at respektere mark og dyr…


Se en fiskeplads nær My´s Havørredstrækning – også placeret på Mors: Klik her…