Kås Hoved

Kås Hoved

Kås Hoved er en lavvandet fiskeplads, som i reglen affiskes bedst fra land. Havørrederne langs strækningen er ofte at finde langs land, samt maksimalt 20-30 meter ude. Et fredningsbælte er at finde langs strækningen. Læs mere om fredningsbælter og brug linket til at læse mere om det specifikke bælte på denne plads: Fredningsbælter..

Vand og Bundforhold

Bunden består mest af mørkere sand, samt ålegræsbælter i den indre del. Den ydre del, som også er den mest givende, byder på flere mindre stenrev og stenbundsområder. Fiske man fra land på begge sider- og udfor hver en spids, fanger man ofte fisk. Til tider også større fisk.

Også i badekarrene imellem spidserne langs den ydre del holder gerne fisk. Fisker man om på sydsiden skifter bunden til sand og ålegræsbælter igen og strækningen bliver gennemsnitligt noget dybere. Gennemsnitsdybden langs hele Kås Hoved er ca. 70 cm.

Årstider – fiskearter ved Kås Hoved

Havørred: Havørredfiskeriet er bedst i vinterhalvåret, men efteråret som den bedste årstid. Foråret kan også byde på fremragende fiskeri, dog ikke under længere perioder med frostgrader. Da pladsen er så lavvandet som den er, tåler den hverken megen frost eller varme.
En mild vinter kan også byde på godt havørredfiskeri her.

Både fluefiskeri og spinnefiskeri kan være givende rundt om Kås Hoved. Fisker man med større agn får man flere af de store havørreder generelt set.

Sølv, hvid/lyserød, brun/gul/hvid og kobber gør sig godt langs pladsen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Der er et halvårs-fredningsbælte ved Kås Sø´s udløb.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Gå mod vest forbi fredningsbæltet, hvis du er i området imens den er trådt i kraft.


Book en fiskeguide hvis du ikke kan få fiskeriet til at fungere: Guidede fisketure i Limfjorden…