Haverslev Havn + vestlige strækning

Haverslev Havn er et godt sted til fangst af havørred og multe i Limfjorden.

Haverslev Havn og strækningen mod vest, er for mange lystfiskere ukendt og derfor også ubenyttet. Fiskeriet i området i og omkring havnen, har dog sine særdeles gode dage.

Man kan parkere ved havnen (Se linket længere nede) og der er bord/bænkesæt til fri afbenyttelse, når madpakken skal nydes.

Vand og bundforhold

Øst for havnen er strækningen tæt under land ret blød. Men man må alligevel ikke fiske mere end ca. 80-100 meter af den, før helårs-fredningen ved Haverslev Mølle Å begynder. Lige efter den, kommer en anden helårs-fredning ved Pallisvad Å. Det er en af grundene til der er en del havørreder i området. En god kilde til trafik.

Læs mere om bælterne: Klik her…

Går man istedet mod vest, kan man fiske helt til Aggersund uden at møde en fredning. Og den strækning er både spændende og givende i flere perioder.

Bunden er generelt en anelse mørk i farven og der er en del ålegræs i sommerhalvåret, også under en mildere vintersæson. Langs bredden er en del siv flere steder og undervejs er der også mindre områder med småsten på bunden.

I perioder med roligt vejr er vandet klart, men der skal ikke meget vind til før det grumser til, næsten uanset vindretning. Dog ikke fra nord.

Årstider – fiskearter ved Haverslev Havn – Limfjorden

Havørred: Havørreden kan fanges ved Haverslev Havn og strækningen mod vest året rundt. Forår, sommer og efterår er dog at foretrække. Men når solen har stået på i nogle dage, kan vinteren være god for både mange og store havørreder.

Havørrederne kan også fanges inde i og omkring havnen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Multe: Man kan fange multer i og omkring havnen i sommersæsonen. Nogengange allerede fra maj måned.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Læs om lystfiskeri efter multe i Limfjorden i dette link: Klik her…