Gudnæs Hage

Her ses to lystfiskere med havørreder fra Gudnæs Hage

Gudnæs Hage er en af Limfjordens absolutte toppladser. Havørrederne er ofte mange og gennemsnits-størrelsen ofte mere end fornuftig. Man kan parkere lige ved vandet, uanset om man fisker fra Gudnæs Strand og ud mod hagen eller parkerer lidt vest for.

Fiskepladsen er en helårsplads og affiskes bedst fra land. Almindelig eller høj vandstand er at foretrække, men havørrederne kan også fanges i perioder med lav vandstand. Dog typisk ikke i så stort et antal, som det ellers kan være tilfældet.

Pladsen er generelt lavvandet et stykke ud. Men på grund af dybere vand længere ude, samt havørred-træk-ruter i form af render flankeret af ålegræs, dannet af strømvandet, huser Gudnæs Hage til tider nogle af fjordens største havørreder.

Pladsen her er et godt eksempel på den mangfoldighed, der er at finde ved Limfjorden og ligeledes fjordens enorme størrelse. Til begge sider er der vige, udsigt til Mors og bredninger, som giver et indtryk af, en uendelig verden af muligheder. Hvilket det også er. De gode fiskepladser er overalt i området.

Vand og bundforhold

Gudnæs Hage består af varierede bundforhold. Ålegræs, blæretangsbuske, små og store sten, en forholdsvis lys sandbund, bund med småsten, badekar, spidser og stensætninger. Man fisker over en gennemsnits-dybde på godt 80 cm.

Vandet kan være fyldt med løse tangdele i kraftig vind fra vest, øst eller syd. Især hvis vinden har stået på i flere dage. Under de forhold er vandet også en del grumset.

Obs: Vær opmærksom på halvårfredningen ved Årbæk. Læs mere om fredningsbæltet her: Fiskeristyrelsen…

Årstider – fiskearter ved Gudnæs Hage – Limfjorden

Havørred: Havørrederne ved Gudnæs Hage er oftere langt inde end langt ude. Derfor er det en klar fordel at fiske fra land. Man kan fange ørrederne året rundt og det er enorm svært at pege på en dårlig årstid. Selv sommeren i høj solskin og mange varmegrader midt på dagen, kan byde på eminent fiskeri.

Efteråret og vinteren igennem, byder på en del farvede fisk, men der er altid blanke imellem. Oftest er der en god blanding i perioden.

Går man i vandet og fisker, mister man chancen for de fisk der ellers ville trække ind og ud af pladsen i løbet af dagen. Desuden har man i nogle tilfælde også skubbet de havørreder, som var langt inde – langt ud. I de tilfælde kan ørrederne være rigtig svære at fange på tilbagevejen.

Mindstemål: 40 cm.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering
Respekter venligst grundejerens regler for færdsel i området ned til parkeringspladsen, som er privatejet. Kør forsigtigt og langsomt.
Parkering 2: Stranden…
Gå mod højre og følg stranden ud til Gudnæs Hage.


Overnat 35 min. fra denne fiskeplads på: Dragstrup Camping…