Bøløre Odde

Bøløre Odde er en fiskeplads i Limfjorden på Jegindø hvor man kan fange havørred.

Bøløre Odde ligger på Jegindø. Den lille ø er et paradis for havørredfiskere og byder på flere gode fiskepladser. Denne fiskeplads er én af dem. Egentlig er fiskepladsen mest interessant og mest givende på østsiden. Strækningen ned mod Jegindø Havn.

Fra odden og ned mod havnen, møder man både dybere- og lavt vand. Naturen i området er flot og pyntet med en stor skrænt, hvorfra man kan se fiskepladsen tydeligt.

Selve Bøløre Odde er en glimrende sommer-halvårsplads, hvor strøm og dybere vand er finde…

Vand og bundforhold

Denne fiskeplads i Limfjorden består af en lyssandet bund, de fleste steder. Tangpletter og bælter, store sten hist og her, samt flere badekar. Altsammen noget, som gør det attraktivt for havørredens byttedyr og fisk, at befinde sig i området, og derfor også for havørreden selv.

Man kan fange havørreder på fiskepladsen i løbet af hele dagen, fra morgen til aften.

Man fisker over en gennemsnits-dybde på ca. 70 cm. på strækningen.

Vandet kan blive grumset i kraftig østenvind eller sydvendt vind. Over 6-8 sekundmeter over flere dage.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads.

Årstider – fiskearter ved Bøløre Odde – Limfjorden

Havørred: Bøløre Odde og ind mod havnen er bedst fra sen forår, sommeren igennem og frem til og med tidlig efterår. Dog kan en varm og lang sommer, forlænge det gode fiskeri langt ind i oktober.

Om sommeren kan det i dagtimerne betale sig, at kunne kaste langt ud over tangbælterne, godt 30-50 meter ude. Hver morgen og aften er fiskene at finde længere inde. De er typisk kommet ind i ly af mørket henunder aften og bliver til morgenen efter, for derefter at trække ud igen, når lyset for alvor bryder igennem.

Foråret og efteråret kan byde på mange gråverjsdage. Når himlen er grå og mørk, er fiskeriet ofte rigtig godt og kombineret med stigende vand, endnu bedre. Ellers er fiskeriet i løbet af de to årstider ret stabilt og godt, uanset hvornår på døgnet man fisker her.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

I Limfjorden er det kun farvede havørreder, som har en fredningsperiode. Det fra d. 16. november til d. 15. januar. Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes.

Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken er at finde overalt i Limfjorden fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering


Se en fiskeplads i Limfjorden nær Bøløre: Klik her…